Väringens FVF

Väringen

Map legend
  Örebro län / Örebro and Lindesberg municipality.

 Map points

 Gränsmarkering

Fiske förbjudet på detta grund

 Båtramp

 Båtramp

 Fiskekortsområde

Fishing areas nearby Väringens FVF

Vedevågssjön, Vågaren, Högstabosjön
Götarsviks bergtäkt
Norrmogen FVOF
Ädelfiskevatten Krampensjöarna
Säbylundssjön
Usken, Aspen och Södra Brunnsjön
Tattartjärn, Norstjärn, Ljustjärn

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.