Väringens FVF

 

Väringen

  Örebro län / Örebro and Lindesberg Municipality.

Väringen ligger norr om Hjälmaren i Örebro och Lindesbergs kommuner på gränsen mellan Närke och Västmanland. Sjön är 16 meter djup, har en yta på 18,8 kvadratkilometer och befinner sig 32 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Arbogaån och vattnet i sjön är näringsrikt.

Väringen är en mycket uppskattad och fiskrik sjö, mest känd för sitt fina gösbestånd. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och faren. Varje år sker en omfattande utsättning av gös och ibland öring.


Fish species


Zander

Plentiful

Perch

Common

Pike

Common

Zope

Few
 

Org ID: 603, Area 563

Väringens FVF

Väringens FVF förvaltar Väringens fiske åt dess medlemmar i syfte att främja och utveckla fisket i sjön.


Contact persons

Axel Roos:
070 - 662 67 07

   
  

Fishing areas nearby Väringens FVF

Lugnet, Säbylundssjön
Usken, Aspen och Södra Brunnsjön
Hjärtasjön-Östersjön och Molången
Långsvan och Lillsvan
Avern, Bjurhultasjön, Björnhammarsjön mfl

Affiliated fishing areas in Örebro län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se