Väringens FVF

 

Väringen

  Örebro län / Örebro och Lindesberg kommun.

Väringen ligger norr om Hjälmaren i Örebro och Lindesbergs kommuner på gränsen mellan Närke och Västmanland. Sjön är 16 meter djup, har en yta på 18,8 kvadratkilometer och befinner sig 32 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Arbogaån och vattnet i sjön är näringsrikt.

Väringen är en mycket uppskattad och fiskrik sjö, mest känd för sitt fina gösbestånd. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och faren. Varje år sker en omfattande utsättning av gös och ibland öring.


Fiskarter


Gös


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Asp


Normalt

Lake


Lite

Faren


Lite
 

Väringens FVF

Väringens FVF förvaltar Väringens fiske åt dess medlemmar i syfte att främja och utveckla fisket i sjön.

Organisationsnummer: 202100-2403*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 603, Område: 563.

Kontaktpersoner

Fisketillsyn

Kjell Pettersson 0705 - 78 48 49

Ferid Kovacevic 0703 - 40 45 66

Linus Eriksson 0732 - 68 38 89

Nils-Åke Wihnblad  0706 - 07 46 00

Styrelse

Axel Roos (ordförande) 0706 - 62 67 07

Staffan Svedskog (kassör) 0706 - 30 40 93

Anders Sandberg (sekreterare) 0706 - 68 94 79

 
  
  

Fiskeområden i närheten av Väringens FVF

Vedevågssjön, Vågaren, Högstabosjön
Götarsviks bergtäkt
Norrmogen FVOF
Ädelfiskevatten Krampensjöarna
Lugnet, Säbylundssjön

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.