Vedevåg-Högstaboda FVOF

 

Vedevågssjön, Vågaren, Högstabosjön

  Örebro län / Lindesberg kommun.

Fiskevårdsområdet är en del av Arbogaåns vattensystem och består av tre sammanhängande sjöar.

Lättillgängligt från flera anslutningsvägar. Naturskönt område som lämpar sig lika bra för en kanottur då sjöarna sammanbinds med en vacker å, som för en härlig fiskeupplevelse.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Gös


Vanlig

Sutare


Vanlig
 

Vedevåg-Högstaboda FVOF

Vi är en ideell förening utan vinstsyfte.

Erhållna fiskekortsintäkter används till återinsättning av fiskbestånd samt att vårda mark och vatten.
Vill göra fisket tillgängligt för allmänheten och önskar få en samhörighet i bygden runt fisket.

Vi arbetar på att få upp gösbeståndet i området då detta har historiskt varit ett bestånd vattenområdet.
Föreningen bildades 1981 på uppdrag av länsstyrelsen.

Båtiläggningsplats finns vid Herrgårdsbadet i Vedevåg.

Följ oss gärna på facebook, Vedevåg-Högstaboda FVOF.

 

Organisationsnummer: 802600-2918

Kundnummer: 611, Område: 571.

Kontaktpersoner

Elene Einarson

070-605 28 94
  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Vedevåg-Högstaboda FVOF

Väringen
Norrmogen FVOF
Usken, Aspen och Södra Brunnsjön
Sörsjön, Norrsjön
Götarsviks bergtäkt

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.