Sveaskogs Ädelfiske

 

Ädelfiskevatten Krampensjöarna

  Västmanlands län och Örebro län / Lindesberg och Skinnskatteberg kommun.

Välkommen till Krampensjöarna!

Krampen är ett naturskönt område i västra delen av Bergslagen mellan orterna Lindesberg i Örebro län och Skinnskatteberg och Kolsva i Västmanlands län. I Krampensjöarna finns det stora möjligheter för friluftsliv och put & take-fiske efter regnbågslax.

Nu har isen lagt sig på de flesta sjöar och tjärnar i Bergslagen. Fina kalla dagar har gjort att isen ligger upp till 10 cm på de flesta vatten, men var ordentligt utrustade, det kan finnas partier med tunnare is. Så var försiktig när ni beger er ut. Lägger till en länk till "issäkerhetsrådets" sida om hur man ska agera om olyckan skulle vara framme.

I Sveaskogs ädelfiskevatten i Krampen är det nu ENDAST tillåtet med vinterfiske i sjön Krampen (Stor och Lill Krampen)

https://www.issakerhet.se/sakerhet-pa-is/om-isen-brister/...

 

Röda och Rosa vatten

Våra vatten är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. De olika färgmarkeringar på kartan visar våra vatten och var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs.

Röda vatten
I röda vatten är det "put and takefiske" efter inplanterad regnbåge.
I alla röda vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Röda vatten är Stor-Krampen, Lill-Krampen, Hällsjön och Holmsjön. 
I Stor-Krampen är det dessutom tillåtet med vinterfiske

Rosa vatten
I rosa vatten är det "put and takefiske" efter inplanterad regnbåge och här gäller endast flugfiske. I Krampensjöarna ingår Bredtjärn i de rosa vatten. 
OBS! Det är klart med tillstånd för kalkning av Bredtjärn, men tyvärr kommer inte kalkningen utföras förrän slutet av sommaren, därför inget flugfiske denna sommar!

 

Fångstrapportering

Rapportera din fångst här på iFiskes fångstrapporterings sida. Med information om hur ni upplever fisket samt de fiskar som tas upp. Vår ambition och förhoppning är att du som gäst ska fortsätta att trivas med ditt fiske i våra vatten och komma tillbaka. Vänligen skriv vilka vatten ni fångat er fisk i. 

OBS! Alla som rapporterar in sina fiskar är med i utlottningen av dagkort till våra ädelfiskevatten i Malingsbo-Kloten och Krampen!

 

Övrig information

Vid Sveaskogs ädelfiskesjöar arbetar vi aktivt med att tillhandahålla en god fiskeupplevelse för den som väljer att besöka oss och fiska!
Det finns spänger och bryggor, vissa är även anpassade för rörelsehindrade. Sveaskog har för detta ädelfiske iordningställt ett flertal uppställningsplatser för husbilar/husvagnar i anslutning till dessa ädelfiskesjöar. För detta tar vi som markägare ut en avgift i form av fiskekort. Pengarna från fiskekortsförsäljningen går tillbaka till verksamheten genom isättning av fisk, sopkörning, städning och tömning av toaletter i området. Soptunnor och dass ska endast nyttjas av de som innehar giltigt fiskekort för aktuell ädelfiskesjö.

Observera att allemansrätten inte gäller fiske och att du som besökare därför måste köpa giltigt fiskekort i samband med uppställning av husvagn eller husbil vid Sveaskogs ädelfiskesjöar!

Vill du bara campa så finns många iordningställda rastplatser tillgängliga på Malingsbo-Kloten området där det är möjligt att stanna en natt vederlagsfritt enligt allemansrätten. På dessa platser tar du själv hand om sopor och latrin.

Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade eldningsplatser. När eldningsförbud råder är all eldning/grillning förbjuden.

Ladda ner karta och regler för ytterligare information om våra Röda och Rosa vatten längre ned på sidan!

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Sveaskogs Ädelfiske.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Lite
 

Sveaskogs Ädelfiske

Organisationsnummer: 556016-9020

Sveaskogs vatten i Malingsbo-Kloten samt Krampens friluftsområde förvaltas av Sveaskog AB.
Sveaskog bedriver fiskeverksamhet med olika fiskekort i detta område, både i naturvatten och i sjöar med inplanterad fiske för put & take (ädelfiske).

Här finns vatten för såväl sportfiskaren som för nybörjaren och familjen. I Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten kan du fiska efter inplanterad öring och regnbåge, men även naturliga bestånd av öring och röding. I Malingsbo-Klotens Naturvatten fiskar du efter naturliga bestånd av öring, gädda och abborre, medans i Ädelfiskevatten Krampen fiskar du efter inplanterad regnbåge. 

Sveaskog AB står för skötsel och utveckling av området i samarbete med Naturvårdsverket och Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun samt Smedjebackens kommun. Sedan 1975 tillhör Malingsbo-Kloten landets primära rekreationsområden i enlighet med riksdagens beslut. 

Kundnummer: 3102, Område: 3111.

Kontaktpersoner

Anders Gunnarsson
  
  

Filer för nedladdning


REGLER_KRAMPEN.pdf

Fiskeområden i närheten av Sveaskogs Ädelfiske

Tattartjärn, Norstjärn, Ljustjärn
Storsjön, Vätternsjöarna, Hedströmmen
Långsvan och Lillsvan
Stora Abborrtjärn, Lilla Abborrtjärn
Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.