Svansjöarnas FVO (Västmanland)

 

Långsvan och Lillsvan

  Västmanlands län / Skinnskatteberg kommun.

Fiskevattnet består av sjöarna Långsvan och Lillsvan.

Totalt fiskeförbud råder mellan 15 maj till och med 15 juni. Detta för att ge gösen ett utökat skydd under leken.

Båt går att åka mellan sjöarna om försiktighet iakttas på stenar i ån. Fiske efter gös, gädda, abborre, lake. Minimimått på gös är 45 cm.

Båtiläggningsramp vid Västansjö 2 km söder Färna.

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen
 Endast mete
 Endast från land
 Får meta från land utan fiskekort.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gös


Rikligt

Gädda


Vanlig

Lake


Normalt
 

Svansjöarnas FVO (Västmanland)

Fiskevårdsområdet består av samtliga sjöars vattenägare, (ca 100 st) där Sveaskog är största vattenägare. Styrelsen består av hälften vattenägare och resten övriga.

All inkomst från fiskekortsförsäljningen återgår till sjöarna genom fiskevårdsåtgärder.

Organisationsnummer: 802600-6828

Kundnummer: 438, Område: 397.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Sören Lundberg
070 - 572 59 28

Kassör:
Per Eriksson
070 - 589 43 50  
  

Filer för nedladdning


convert-jpg-to-pdf.net_2015-06-07_21-37-20.pdf

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Svansjöarnas FVO (Västmanland)

Gävjan, Gunnilboån, Kedjen m fl vatten
Storsjön, Vätternsjöarna, Hedströmmen
Ädelfiskevatten Krampensjöarna
Åmänningen
Stora Abborrtjärn, Lilla Abborrtjärn

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 Din varukorg är tom.