Sveaskog Familjesjöar

 

Sveaskog Familjesjöar Malingsbo

  Dalarnas län / Smedjebacken kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Sveaskog Familjesjöar.

Välkommen till Sveaskogs Familjesjöar i Malingsbo

Malingsbo-Kloten är ett stort naturskönt barrskogsområde i högländ och kuperad terräng, med insprängda myrområden, sjöar och vattendrag som erbjuder goda möjligheter för fiske och friluftsliv. Området delas av tre län; Dalarna, Västmanland och Örebro. Du hittar hit enklast via väg 233 mellan Skinnskatteberg och Kopparberg.

Våra familjesjöar är Långtjärnarna (Nedre och Mellersta Långtjärn) (som tidigare ingick i Ädelfiske Malingsbo – Kloten) i den norra delen av vårt område, strax söder om Björsjö. Ljustjärn hittar du i Malingsbosjöns södra ände, i ekoparken ”Malingsbo”. Våra familjesjöar ingår i de Orangea vatten.           

Våra vatten är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. De olika färgmarkeringar på kartan visar våra vatten och var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs.

Orangea vatten

I våra Familjesjöar prioriterar vi ett avstämt fiske i en vacker omgivning framför antal kg fisk. Förutom gädda och abborre som förekommer naturligt i våra Familjesjöar så förstärks sjöarna med utsättningar av laxartad fisk upp till fyra gånger per år. 

I våra familjesjöar är det tillåtet med flugfiske, spinnfiske och mete. I Ljustjärn får du även flugfiska från flytring. 

 

Fångstrapportering

Rapportera din fångst här på iFiskes fångstrapporterings sida. Med information om hur ni upplever fisket samt de fiskar som återutsätts framförallt i Hedströmmen, men också från våra övriga vatten, får vi en bild av hur fiskpopulationen ser ut och kan anpassa fiskevårdande åtgärder och fångstuttag efter detta. Vår ambition och förhoppning är att du som gäst ska fortsätta att trivas med ditt fiske i våra vatten och komma tillbaka. För andra arter (Put and take) är rapportering önskvärd, men ingen skyldighet.

Ladda gärna upp bilder från era fiskeäventyr när ni rapporterar era fångster på fångstrapporteringssidan på iFiske. Det behöver inte vara på rekordfiskar, utan på era upplevelser och fina naturbilder från våra vatten. Vi anger alltid fotograf. Vi förbehåller oss rätten att publicera inskickade bilder på iFiskes rullande bildcollage.

OBS! Alla som rapporterar in sina fiskar är med i utlottningen av dagkort till våra ädelfiskevatten i Malingsbo-Kloten och Krampen! Vänligen skriv vilka vatten ni fångat er fisk i. 

 

Övrig information

Vid Sveaskogs ädelfiskesjöar arbetar vi aktivt med att tillhandahålla en god fiskeupplevelse för den som väljer att besöka oss och fiska!

Det är lätt att gå runt våra tjärnar då det bitvis är spångat. Grillplatser, bryggor och vindskydd finns vid tjärnarna, vissa är även anpassade för rörelsehindrade.

Sveaskog har för detta fiske iordningställt ett flertal uppställningsplatser för husbilar/husvagnar i anslutning till våra familjesjöar. För detta tar vi som markägare ut en avgift i form av fiskekort. Pengarna från fiskekortsförsäljningen går tillbaka till verksamheten genom isättning av fisk, sopkörning, städning och tömning av toaletter i området. Soptunnor och dass ska endast nyttjas av de som innehar giltigt fiskekort för aktuell ädelfiskesjö.

Observera att allemansrätten inte gäller fiske och att du som besökare därför måste köpa giltigt fiskekort i samband med uppställning av husvagn eller husbil vid Sveaskogs ädelfiskesjöar!

Vill du bara campa så finns många iordningställda rastplatser tillgängliga på Malingsbo-Kloten området där det är möjligt att stanna en natt vederlagsfritt enligt allemansrätten. På dessa platser tar du själv hand om sopor och latrin.

Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade eldningsplatser. När eldningsförbud råder är all eldning/grillning förbjuden.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Sveaskog Familjesjöar.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Normalt

Regnbåge


Normalt

Ruda


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Sveaskog Familjesjöar

Logo Sveaskog Familjesjöar

Sveaskogs vatten i Malingsbo-Kloten samt Krampens friluftsområde förvaltas av Sveaskog AB.
Sveaskog bedriver fiskeverksamhet med olika fiskekort i detta område, både i naturvatten och i sjöar med inplanterad fiske för put & take (ädelfiske).

Sveaskog AB står för skötsel och utveckling av området. Sedan 1975 tillhör Malingsbo-Kloten landets primära rekreationsområden i enlighet med riksdagens beslut. 

Organisationsnummer: 556016-9020

Kundnummer: 3501, Område: 3566.

Kontaktpersoner

Mikael Rhönnstad
  
  

Fiskeområden i närheten av Sveaskog Familjesjöar

Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten
Naturvatten Malingsbo-Kloten
Tattartjärn, Norstjärn, Ljustjärn
Norrmogen FVOF
Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.