Sveaskogs Naturvatten

 

Naturvatten Malingsbo-Kloten

  Dalarnas län, Västmanlands län och Örebro län / Lindesberg, Skinnskatteberg och Smedjebacken kommun.

Välkommen till Malingsbo-Klotens naturvatten!

Med sina 50 000 hektar är det största skyddade området i landet utanför fjällen. Malingsbo-Kloten är ett stort naturskönt barrskogsområde i högländ och kuperad terräng, med insprängda myrområden, sjöar och vattendrag som erbjuder goda möjligheter för fiske och friluftsliv. Området delas av tre län; Västmanland, Dalarna och Örebro. Du hittar hit enklast via väg 233 mellan Skinnskatteberg och Kopparberg.

 

Naturfiske Malingsbo-Kloten är indelat i två olika typer av fiskevatten, Blå vatten och Gula vatten:

Blå vatten
Här erbjuder vi ett fiske efter framför allt gädda och abborre, men även efter vitfisk. Några "blå vatten" att nämna är Stora Korslången, Långvattnet och Malingsbosjön som är kända för sina stora gäddor.

Gula vatten
I de "gula vatten" erbjuder vi ett intimt flugfiske efter öring i framförallt Hedströmmens övre källflöden. Här gäller endast ”catch and release-principen" (C&R), dvs att all fisk återutsätts igen. Dessa högintressanta naturvatten är värdefulla för alla sportfiskare som inte sätter fångsten i form av antal fiskar och kilo främst på önskelistan.

OBS! Fiskeförbud 1/10-31/12 i alla strömmande vatten i Malingsbo - Kloten

 

Fångstrapportering

Rapportera din fångst här på iFiskes fångstrapporterings sida. Med information om hur ni upplever fisket samt de fiskar som tas upp. Vår ambition och förhoppning är att du som gäst ska fortsätta att trivas med ditt fiske i våra vatten och komma tillbaka. Vänligen skriv vilka vatten ni fångat er fisk i. 

Ladda gärna upp bilder från era fiskeäventyr när ni rapporterar era fångster på fångstrapporteringssidan på iFiske. Det behöver inte vara på rekordfiskar, utan på era upplevelser och fina naturbilder från våra vatten. Vi anger alltid fotograf. Vi förbehåller oss rätten att publicera inskickade bilder på iFiskes rullande bildcollage.

OBS! Alla som rapporterar in sina fiskar är med i utlottningen av ett årskort till Naturvatten Malingsbo-Kloten!

Ladda ner karta och regler för ytterligare information om våra blå och gula vatten längst ner på sidan!

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Gärs


Vanlig

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Ruda


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Sik


Lite

Id


Lite

Färna


Lite

Faren


Lite

Gös


Sällsynt

Regnbåge


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt
 

Sveaskogs Naturvatten

Sveaskogs vatten i Malingsbo-Kloten samt Krampens friluftsområde förvaltas av Sveaskog AB.
Sveaskog bedriver fiskeverksamhet med olika fiskekort i detta område, både i naturvatten och i sjöar med inplanterad fiske för put & take (ädelfiske).

Här finns vatten för såväl sportfiskaren som för nybörjaren och familjen. I Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten kan du fiska efter inplanterad öring och regnbåge, men även naturliga bestånd av öring och röding. I Malingsbo-Klotens Naturvatten fiskar du efter naturliga bestånd av öring, gädda och abborre, medans i Ädelfiskevatten Krampen fiskar du efter inplanterad regnbåge. 

Sveaskog AB står för skötsel och utveckling av området. Sedan 1975 tillhör Malingsbo-Kloten landets primära rekreationsområden i enlighet med riksdagens beslut. 

Organisationsnummer: 556016-9020

Kundnummer: 3103, Område: 3114.

Kontaktpersoner

Mikael Rhönnstad
  
  

Filer för nedladdning


KARTA_MALINGBO_-_KLOTEN.pdf

HALTJARNARNA.pdf

SPANNAN.pdf

SKRADDARTORPSAN.pdf

LUMSAN.pdf

REGLER_NATURVATTEN_MALINGSBO_-_KLOTEN.pdf

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Sveaskogs Naturvatten

Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten
Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Hjulstockviken
Leran
Norrmogen FVOF

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.