Hagge Byalag

 

Hjulstockviken

  Dalarnas län / Smedjebacken kommun.

Hjulstockviken är byn Hagges egen fiskesjö.

Sjön ligger belägen mellan Ludvika och Smedjebacken efter väg 621, med inplanterad regnbåge men även abborre, braxen, gädda, mört och sutare. Det finns även karp, men vill vi att ni lägger tillbaka om ni fångar, den är bra för renhållning av botten.

Sex bryggor för fiske finns runt viken samt grillplatser, vedbod och utedass. En timmerkoja med vedkamin finns för att värma sig vid sämre väder.

Naturskön omgivning, gott om parkeringsplatser.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Regnbåge


Vanlig

Abborre


Normalt

Mört


Normalt

Gädda


Lite

Braxen


Lite

Sutare


Lite

Karp


Lite

Endast återutsättning!
 

Hagge Byalag

Byalaget bildades för ca 25 år sedan. Hagge Byalag är en ideell förening, som ska verka för Haggebornas gemensamma intressen. Den ska vara partipolitiskt obunden samt vara påtryckningsorgan gentemot kommun och andra myndigheter. Föreningen håller landskapet öppet med inhyrda får och nötkreatur.

Organisationsnummer: 883800-8251

Kundnummer: 3034, Område: 3039.

Kontaktpersoner

Magnus Pettersson 070-5117348  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Hagge Byalag

Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Leran
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Fallbärstjärnen
Kolbäcksån (Put and Take)

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.