Hagge Byalag

Teckenförklaring för kartan
  Dalarnas län / Smedjebacken kommun.

 Kartpunkter

 Hjulstockviken

Fiskeområden i närheten av Hagge Byalag

Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Fallbärstjärnen
Kolbäcksån (Put and Take)
Väsman
Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar
Sörsjön, Norrsjön

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.