Sveaskogs Naturvatten

Naturvatten Malingsbo-Kloten

Teckenförklaring för kartan
  Dalarnas län, Västmanlands län och Örebro län / Lindesberg, Skinnskatteberg och Smedjebacken kommun.

 Kartpunkter

  Lumsåsarna (Blå vatten)

 Andtjärnen (Blå vatten)

 Bergtjärnen (Blå vatten)

 Bjuggtjärnen (Blå vatten)

 Björkmanstjärnen (Blå vatten)

 Björstjärnen (Blå vatten)

 Blåbärstjärnen (Blå vatten)

 Botjärnen (Blå vatten)

 Bränntjärnen (Blå vatten)

 Bösstjärnen (Blå vatten)

 Dammtjärnen (Blå vatten)

 Dammviken (Blå vatten)

 Diktjärnen (Blå vatten)

 Djurlångsån C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Fallerslogstjärnen (Blå vatten)

 Fisklösen (Blå vatten)

 Fisklösen (Blå vatten)

 Flytjärnen (Blå vatten)

 Gruvtjärnen (Blå vatten)

 Gruvtjärnen (Blå vatten)

 Grästjärnen (Blå vatten)

 Gåstjärnen (Blå vatten)

 Gäddtjärnen (Blå vatten)

 Gäddtjärnen (Blå vatten)

 Gäddtjärnen (Blå vatten)

 Gäddtjärnen (Blå vatten)

 Hammartjärnen (Blå vatten)

 Hamptjärnen (Blå vatten)

 Hamptjärnen (Blå vatten)

 Hamptjärnen (Blå vatten)

 Haralds tjärn (Blå vatten)

 Hedströmmens utlopp i Övra Malingsbosjön (Blå vatten)

 Himmelstjärnen (Blå vatten)

 Holmtjärnen (Blå vatten)

 Hundtjärnen (Blå vatten)

 Huttikatjärnen (Blå vatten)

 Hyndtjärnen (Blå vatten)

 Hyndtjärnen (Blå vatten)

 Hällsjön (Blå vatten)

 Hälltjärnen (Blå vatten)

 Hästtjärnen (Blå vatten)

 Hökmossen (Blå vatten)

 Ishavet (Blå vatten)

 Jättjärnen (Blå vatten)

 Kalilampa (Blå vatten)

 Kalven (Blå vatten)

 Kalvtjärnen (Blå vatten)

 Klosstjärnen (Blå vatten)

 Klosstjärnen (Blå vatten)

 Klosstjärnen (Blå vatten)

 Kolfallstjärnen (Blå vatten)

 Korptjärnen (Blå vatten)

 Kringelmosstjärnen (Blå vatten)

 Kringeltjärnen (Blå vatten)

 Kroktjärnen (Blå vatten)

 Kuttersjön C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Kvarntjärnarna (Blå vatten)

 Kvarntjärnen (Blå vatten)

 Kvarntjärnen (Blå vatten)

 Kvarntjärnen (Blå vatten)

 Kvarntjärnen (Blå vatten)

 Kyrktjärnen (Blå vatten)

 Källsjön (Blå vatten)

 Käringtjärnen (Blå vatten)

 Lakti (Blå vatten)

 Lavertjärnen (Blå vatten)

 Lertjärnen (Blå vatten)

 Liktjärnen (Blå vatten)

 Lilla Bondtjärnen (Blå vatten)

 Lilla Hyttjärnen (Blå vatten)

 Lilla Håltjärnen C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Lilla Klaven (Blå vatten)

 Lilla Kloten (Blå vatten)

 Lilla Korslången (Blå vatten)

 Lilla Källtjärnen (Blå vatten)

 Lilla Laxsjön C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Lilla Snesaren (Blå vatten)

 Lilla Stentjärnen (Blå vatten)

 Lilla Sångaren (Blå vatten)

 Lilla Sörsjön (Blå vatten)

 Lisas tjärn (Blå vatten)

 Ljustjärnen (Blå vatten)

 Ljustjärnen (Blå vatten)

 Lomtjärnen (Blå vatten)

 Lomtjärnen (Blå vatten)

 Lortpussen (Blå vatten)

 Lorttjärnen (Blå vatten)

 Lorttjärnen (Blå vatten)

 Lorttjärnen (Blå vatten)

 Lumsen (Blå vatten)

 Lumsån C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Lumsåsarna (Blå vatten)

 Lushavet (Blå vatten)

 Långtjärnen (Blå vatten)

 Långtjärnen (Blå vatten)

 Långtjärnen (Blå vatten)

 Långtjärnen (Blå vatten)

 Långvattnet (Blå vatten)

 Majalampa (Blå vatten)

 Malmbergtjärnen (Blå vatten)

 Masbytjärnen (Blå vatten)

 Mellantjärnen (Blå vatten)

 Misdommartjärnen (Blå vatten)

 Mustjärnen (Blå vatten)

 Mörktjärnen (Blå vatten)

 Nedre Sandtjärnen (Blå vatten)

 Nordtjärnen (Blå vatten)

 Norra Bredsjön (Blå vatten)

 Norrtjärnen (Blå vatten)

 Norstjärnen (Blå vatten)

 Norstjärnen (Blå vatten)

 Nyforsån C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Närsjön (Blå vatten)

 Ormiltjärnen (Blå vatten)

 Ormtjärnen (Blå vatten)

 Oxögat (Blå vatten)

 Paskalampa (Blå vatten)

 Paskalampa (Blå vatten)

 Per Daniels tjärnar (Blå vatten)

 Per Daniels tjärnar (Blå vatten)

 Plöjningstjärnen (Blå vatten)

 Prästtjärnen (Blå vatten)

 Putten (Blå vatten)

 Rika sjön (Blå vatten)

 Rika sjön (Blå vatten)

 Sandån C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Sandån C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Simmelsjön (Blå vatten)

 Skien (Blå vatten)

 Skikalven (Blå vatten)

 Skinnarsjön (Blå vatten)

 Skogstjärnen (Blå vatten)

 Skommartjärnen (Blå vatten)

 Skottjärnen (Blå vatten)

 Skräddartorpsån C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Skåptjärnen (Blå vatten)

 Slogmosstjärnen (Blå vatten)

 Småtjärnarna (Blå vatten)

 Småtjärnarna (Blå vatten)

 Snesartjärnen (Blå vatten)

 Spannsjön (Blå vatten)

 Spannviken (Blå vatten)

 Spannån C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Spiken (Blå vatten)

 Stor-Lisas tjärn (Blå vatten)

 Stora Bondtjärnen (Blå vatten)

 Stora Djurlången (Blå vatten)

 Stora Flyet (Blå vatten)

 Stora Hyttjärnen (Blå vatten)

 Stora Håltjärnen C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Stora Kloten (Blå vatten)

 Stora Korslången (Blå vatten)

 Stora Källtjärnen (Blå vatten)

 Stora Laxsjön C&R (Gula vatten) - Endast Flugfiske

 Stora Sandsjön (del av) - Blå vatten

 Stora Snesaren (Blå vatten)

 Stora Stentjärnen (Blå vatten)

 Stora Sångaren (Blå vatten)

 Stora Sörsjön (Blå vatten)

 Stortjärnen (Blå vatten)

 Ställbergstjärnen (Blå vatten)

 Svarttjärnen (Blå vatten)

 Svarttjärnen (Blå vatten)

 Svarttjärnen (Blå vatten)

 Svarvartjärnen (Blå vatten)

 Svintjärnen (Blå vatten)

 Svintjärnen (Blå vatten)

 Sågdammen (Blå vatten)

 Sångarbäcken (Blå vatten)

 Sälgtjärnen (Blå vatten)

 Sävenästjärnen (Blå vatten)

 Södra tjärnen (Blå vatten)

 Sömtjärnen (Blå vatten)

 Söndagssjön (del av) - Blå vatten

 Tarvasmossen (Blå vatten)

 Tasstjärnen (Blå vatten)

 Tjärnen vid Tillnäset i Nedre Malingsbosjön (Blå vatten)

 Tollikatjärnen (Blå vatten)

 Torsktjärnen (Blå vatten)

 Tranhålet (Blå vatten)

 Trollputten (Blå vatten)

 Trolltjärnen - norra (Blå vatten)

 Trolltjärnen - östra (Blå vatten)

 Trolltjärnen (Blå vatten)

 Vallsjön (Blå vatten)

 Vitalampa (Blå vatten)

 Vittjärnen (Blå vatten)

 Vålfallstjärnen (Blå vatten)

 Åtjärnarna (Blå vatten)

 Åtjärnen (Blå vatten)

 Östertjärnen (Blå vatten)

 Övra Malingsbosjön (Blå vatten)

 Övre Sandtjärnen (Blå vatten)

 Fiskeförbud

Fiskeförbud inom det rödmarkerade området vid vid fiskodlingen. (Kassarna) Vänligen respektera detta.

 Fiskeförbud i Abbortjärnen

Abborrtjärnen ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Fiskeförbud i Hedströmmen

Hedströmmen ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Fiskeförbud i Lilla Djurlången

Lilla Djurlången ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Fiskeförbud i Mellantjärnen

Mellantjärnen ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Fiskeförbud i Mellantjärnen.

Mellantjärnen ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Fiskeförbud i Nedra Långtjärnen

Nedra Långtjärnen ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Fiskeförbud i Rågåstjärnen

Rågåstjärnen ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Fiskeförbud i Västra Skälsjön

Västra Skälsjön ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten. Östra Skälsjön ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten. P. g .a fiskevårdskäl är Skälsjöarna stängda under 2021

 Fiskeförbud i Östra Skälsjön

Östra Skälsjön ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten. P. g .a fiskevårdskäl är Skälsjöarna stängda under 2021

 Fiskeförbud i Övra Långtjärnen

Övra Långtjärnen ingår inte i Sveaskogs naturvatten eller i fiskekort. Finns däremot tillgängligt genom Sveaskogs ädelfiskevatten.

 Långvattnet (Blå vatten) -Naturramp

 Naturramp

 Stora Sandsjön (del av) - Blå vatten

 Söndagssjön (del av) - Blå vatten

 Ny polygon 2106

 Gula vatten/C&R Håltjärnarna

 Gula vatten/C&R: Djurlångsån

 Gula vatten/C&R: Lumsån

 Gula vatten/C&R: Nyforsån

 Gula vatten/C&R: Sandån

 Gula vatten/C&R: Sandån

 Gula vatten/C&R: Skräddartorpsån

 Gula vatten/C&R: Spannån

 Boenden i närheten

 Brevens Bruk

 Kopparberg

 Ludvika

 Kopparberg

 Kopparberg

Fiskeområden i närheten av Sveaskogs Naturvatten

Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten
Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Hjulstockviken
Leran
Norrmogen FVOF
Kolbäcksån (Put and Take)
Sörsjön, Norrsjön

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.