Sveaskogs Ädelfiske

 

Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten

  Dalarnas län, Västmanlands län och Örebro län / Lindesberg, Skinnskatteberg och Smedjebacken kommun.

Välkommen till Malingsbo-Kloten ädelfiske!

Malingsbo-Kloten är ett stort naturskönt barrskogsområde i högländ och kuperad terräng, med insprängda myrområden, sjöar och vattendrag som erbjuder goda möjligheter för fiske och friluftsliv. Området delas av tre län; Dalarna, Västmanland och Örebro. Du hittar hit enklast via väg 233 mellan Skinnskatteberg och Kopparberg.

I våra ädelfiske vatten i Malingsbo-Kloten kan du fiska efter inplanterad öring och regnbåge, men även efter naturliga bestånd av öring och röding. Gädda och abborre förekommer

 

Röda, Rosa & Gröna vatten

Våra vatten är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. De olika färgmarkeringar på kartan visar våra vatten och var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs.

Röda vatten
I röda vatten är det "put and takefiske" efter inplanterad regnbåge.
I alla röda vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Röda vatten är Rågåstjärn, och Lilla Djurlången och Långtjärnarna (Övre Långtjärn, Mellersta Långtjärn, Nedre Långtjärn). 

I  Lilla Djurlången är det dessutom tillåtet med vinterfiske samt OBS! Flugfiske från flytring.
Båtuthyrningen i Lilla Djurlången har upphört då vi sett ett stadigt minskande behov.

Rosa vatten
I rosa vatten gäller endast flugfiske, i Abborrtjärn och Mellantjärn efter inplanterad regnbåge och i Hedströmmens regnbågsfiske (väg 233- Nyhammar dammen). Sträckan är öppet året runt och fisket sker uteslutande efter regnbåge. 

I Hedströmmens öringfiske (Nyhammardammen - Nedre Borgfors) är det även här flugfiske, men med inplanterad öring. Observera att sträckan har fiskeförbud 1/10-31/12 då det förekommer vild fisk i ån. Obligatoriskt Catch and release på all öring!   

  • OBS! Gäddtjärn har utgått som flugfiskevatten och ingår numera i Malingsbo-Klotens Naturvatten.                              

 

Gröna vatten - Natur Special (Ö & R) Förhandsbokning och Catch and Release

I Skälsjöarna fiskar du efter vild öring och röding. Fiske enbart från båt eller från flytring (nytt from i år 2022) Endast flugfiske med hullinglösa flugor är tillåtet. I Skälsjöarna gäller Catch and release, vilket innebär att all fisk måste släppas tillbaka, även skadad fisk. Du löser antingen ett "flytringskort" och fiskar från flytringen el. så löser du paketkortet "Båt/fiskekort". Allt fiske från land förbjudet!

  • Förhandsbokning gäller och max 6 fiskare i varje sjö. 4 flytringskort samt 2 st båt/fiskekort finns tillgängliga i varje sjö. Endast en flugfiskare i varje båt.

 

Fångstrapportering

Rapportera din fångst här på iFiskes fångstrapporterings sida. Med information om hur ni upplever fisket samt de fiskar som tas upp eller återutsätts framförallt i Hedströmmen, men också från våra övriga vatten, får vi en bild av hur fiskpopulationen ser ut och kan anpassa fiskevårdande åtgärder och fångstuttag efter detta. Vår ambition och förhoppning är att du som gäst ska fortsätta att trivas med ditt fiske i våra vatten och komma tillbaka. För andra arter (Put and take) är rapportering önskvärd, men ingen skyldighet.

Ladda gärna upp bilder från era fiskeäventyr när ni rapporterar era fångster på fångstrapporteringssidan på iFiske. Det behöver inte vara på rekordfiskar, utan på era upplevelser och fina naturbilder från våra vatten. Vi anger alltid fotograf. Vi förbehåller oss rätten att publicera inskickade bilder på iFiskes rullande bildcollage.

OBS! Alla som rapporterar in sina fiskar är med i utlottningen av dagkort till våra ädelfiskevatten i Malingsbo-Kloten och Krampen! Vänligen skriv vilka vatten ni fångat er fisk i. 

 

Övrig information

Vid Sveaskogs ädelfiskesjöar arbetar vi aktivt med att tillhandahålla en god fiskeupplevelse för den som väljer att besöka oss och fiska!

Det finns spänger och bryggor, vissa är även anpassade för rörelsehindrade.

Sveaskog har för detta ädelfiske iordningställt ett flertal uppställningsplatser för husbilar/husvagnar i anslutning till dessa ädelfiskesjöar. För detta tar vi som markägare ut en avgift i form av fiskekort. Pengarna från fiskekortsförsäljningen går tillbaka till verksamheten genom isättning av fisk, sopkörning, städning och tömning av toaletter i området. Soptunnor och dass ska endast nyttjas av de som innehar giltigt fiskekort för aktuell ädelfiskesjö.

Observera att allemansrätten inte gäller fiske och att du som besökare därför måste köpa giltigt fiskekort i samband med uppställning av husvagn eller husbil vid Sveaskogs ädelfiskesjöar!

Vill du bara campa så finns många iordningställda rastplatser tillgängliga på Malingsbo-Kloten området där det är möjligt att stanna en natt vederlagsfritt enligt allemansrätten. På dessa platser tar du själv hand om sopor och latrin.

Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade eldningsplatser. När eldningsförbud råder är all eldning/grillning förbjuden.

Ladda ner karta och regler för ytterligare information om våra Röda, Rosa och Gröna vatten längre ned på sidan!

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Sveaskogs Ädelfiske.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 OBS! I Skälsjöarna måste alla ha ett giltigt fiskekort.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Öring


Vanlig

Abborre


Normalt

Röding


Normalt

Gädda


Lite

Ål


Sällsynt
 

Sveaskogs Ädelfiske

Logo Sveaskogs Ädelfiske

Sveaskogs vatten i Malingsbo-Kloten samt Krampens friluftsområde förvaltas av Sveaskog AB.
Sveaskog bedriver fiskeverksamhet med olika fiskekort i detta område, både i naturvatten och i sjöar med inplanterad fiske för put & take (ädelfiske).

Här finns vatten för såväl sportfiskaren som för nybörjaren och familjen. I Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten kan du fiska efter inplanterad öring och regnbåge, men även naturliga bestånd av öring och röding. I Malingsbo-Klotens Naturvatten fiskar du efter naturliga bestånd av öring, gädda och abborre, medans i Ädelfiskevatten Krampen fiskar du efter inplanterad regnbåge. 

Sveaskog AB står för skötsel och utveckling av området. Sedan 1975 tillhör Malingsbo-Kloten landets primära rekreationsområden i enlighet med riksdagens beslut. 

Organisationsnummer: 556016-9020

Kundnummer: 3102, Område: 3112.

Kontaktpersoner

Mikael Rhönnstad
  
  

Filer för nedladdning


Abborrtjarn.pdf

Lilla_Djurlangen.pdf

Langtjarnarna.pdf

Mellantjarn.pdf

Ragastjarn.pdf

Hedstrommen_(Rb).pdf

Karta_Malingsbo-Kloten.pdf

REGLER_ADELFISKE__MALINGSBO_-_KLOTEN_2023.pdf

ANGELFISKE 2024

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Sveaskogs Ädelfiske

Naturvatten Malingsbo-Kloten
Norrmogen FVOF
Tattartjärn, Norstjärn, Ljustjärn
Kolbäcksån (Put and Take)
Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.