Barkensjöarnas FVOF

 

Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar

  Dalarnas län / Smedjebacken, Fagersta och Norberg Kommun.

Områdets vatten spänner över Barkens drygt 3000 hektar till mindre skogssjöar på endast någon hektar. Beståndet i området består i huvudsak av gädda, abborre, lake och vitfisk. Därutöver lax, öring, gös och sik i sjöarna nr 2, 5, 6 och 7. Goda stammar av siklöja finns i nr 2, 5 och 18. (Se karta för förklaring till nummer.)

Besök vår hemsida https://www.barkensjoarnasfvof.se/ för mer detaljerad information!

Barken

Barken består egentligen av 3 sjöar; Norra Barken som sträcker sig från Smedjebacken till bron i Söderbärke, Mellan-Barken (mellan Söderbärke och Huggnora) samt Södra Barken. Notera att på en del kartor är även Mellan-Barken utmärkt som Södra Barken, vilket kan vara en aning förvirrande, då det finns några hundra meter av Kolbäcksån mellan dem. Även Vevungen och Saxen sitter ihop med Barken och nås med båt. 

Sjöarna är mest kända för den fina storleken på gös och framförallt trollingfiskare gör ibland goda fångster. Det fångas även öring. Det finns gädda av god storlek (Fiske För Alla Nr. 5, 2011) listade Norra Barken som ett av Sveriges bättre gäddvatten). Sjön är också känd som en bra abborrsjö. På pimpeltävlingar är vinnarvikterna som regel höga. Att sjön också hyser en del mycket grov abborre är kanske mindre väl känt. 

Flaten (put- and take vatten)

Kontinuerlig utsättning av fångstfärdig regnbåge, öring och röding. Sjön är mycket populär, under issäsongen såväl som övriga delar av året.

Endast fiskekort märkt Dagkort Flaten gäller för fiske i sjön Flaten. Kan lösas i kortautomat vid sjön.
Regler för vattnet finns vid sjön. Dagskorten gäller bara fram till midnatt, och inte som tidigare i 24 timmar!

2020 är den stängd 8 juni – 17 juni. Premiär 18 juni kl 9:00.

Stängt 1 nov – 31 dec. Premiär 1 jan 2021.

Från och med 18 Juni 2020, får 3 fiskar per kort tas upp.

OBS! För Flaten gäller speciellt fiskekort (endast dagkort med fångstbegränsning)!

Karpfiske i Snuvtjärn

I denna lilla tjärn planterades karp från Aneboda (huvudskaligen spegelkarp) in 2004. Det vore en överdrift att säga att dom växt sig mycket stora, men sjön bjuder på ett annorlunda och utmanande fiske. Vill du ha väganvisning eller tips kontakta sjöansvarig på 0240-650528. Det är möjligt att anordna mettävlingar i sjön, med upp till 12 platser. Det finns en vägbom som tidvis är låst, men för tävlingar kan vi se till att låsa upp vid in- och utfart.
OBS! Här gäller endast fiske med krok utan hulling, samt obligatorisk fångstrapportering!

Övriga vatten

Barkensjöarnas FVOF förvaltar även följande vatten:  Abborrtjärn, Aldertjärn, Bergtjärn, Busjön, Dammsjön, Fisklösen, Fly, Flyputten, Ginnan, Gladtjärn, Grästjärn, Hattjärn, Hjorttjärn, Hyttån, Håltjärn, Hötjärn, Hötjärn, Jostjärn, Lilla Bjursjön, Lilla Djupen, Lilla Krogen, Lilla Lexen, Lilla Marktappen, Lomtjärn, Långtjärn, Lätttjärn, Oppsveten, Plattintet, Skäkttjärn, Stora Bjursjön, Stora Bladtjärn, Stora Djupen, Stora Lexen, Stora Marktappen, Svarttjärn, Svarttjärn, Sörsjön, Stora Trehörningen, Vassjön, Verken, Västra Sveten, Åstjärn, Örtjärn, samt Östra Sveten. Se karta!

Huvuddelen av dessa är små skogsvatten, med gädda och abborre som främsta attraktion. Alla saknar tyvärr båtramp, men i många är det möjligt att lägga i en mindre båt. En del av vägarna kan tidvis vara avstängda med bom. 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Barkensjöarnas FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Siklöja

Rikligt

Regnbåge

Vanlig

Mört

Vanlig

Nors

Vanlig

Gädda

Normalt

Gös

Normalt

Öring

Normalt

Braxen

Normalt

Lake

Normalt

Sarv

Normalt

Lax

Lite

Sik

Lite

Ruda

Lite

Id

Lite

Sutare

Lite

Gärs

Lite

Karp

Lite

Ål

Sällsynt
 

Barkensjöarnas FVOF

Organisationsnummer: 802418-3454

Logo Barkensjöarnas FVOF

Barkensjöarnas Fiskevårdsområdesförening förvaltar det fiske som ingår i Barkensjöarnas fiskevårdsområde i Smedjebackens kommun, Kopparbergs län, samt del av Norbergs och Fagersta kommuner i Västmanlands län.

Förenings syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att möjliggöra upplåtelse av fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Kundnummer: 130, Område: 95.

Kontaktpersoner

Patrik Johansson (ordförande):
076-822 80 44

Erik Ståhl (vice ordförande):
070-6446631

Sven-Olov Johansson (sekreterare):
0240-650453, 070-2522718
  
  

Filer för nedladdning


Karta över Barkensjöarnas FVOF

Fiskeområden i närheten av Barkensjöarnas FVOF

Matsboån
Kolbäcksån (Put and Take)
Jörken, Larsbosjön, Säven m fl vatten
Lumsån
Stora Abborrtjärn, Lilla Abborrtjärn

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.