Barkensjöarnas FVOF

 

Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar

  Dalarnas län / Smedjebacken, Fagersta och Norberg kommun.

Afrikansk Svinpest har konstaterats. Man får ej vistas i naturen i hela eller delar av området
Karta över förbudszonen finns hos jordbruksverket

Områdets vatten spänner över Barkens drygt 3000 hektar till mindre skogssjöar på endast någon hektar. Beståndet i området består i huvudsak av gädda, abborre, lake och vitfisk. Därutöver lax, öring, gös och sik i sjöarna nr 2, 5, 6 och 7. Goda stammar av siklöja finns i nr 2, 5 och 18. (Se karta för förklaring till nummer.)

Besök vår hemsida https://www.barkensjoarnasfvof.se/ för mer detaljerad information!

Barken
Barken består egentligen av 3 sjöar; Norra Barken som sträcker sig från Smedjebacken till bron i Söderbärke, Mellan-Barken (mellan Söderbärke och Huggnora) samt Södra Barken. Notera att på en del kartor är även Mellan-Barken utmärkt som Södra Barken, vilket kan vara en aning förvirrande, då det finns några hundra meter av Kolbäcksån mellan dem. Även Vevungen och Saxen sitter ihop med Barken och nås med båt. 

Sjöarna är mest kända för den fina storleken på gös och framförallt trollingfiskare gör ibland goda fångster. Det fångas även öring. Det finns gädda av god storlek (Fiske För Alla Nr. 5, 2011) listade Norra Barken som ett av Sveriges bättre gäddvatten). Sjön är också känd som en bra abborrsjö. På pimpeltävlingar är vinnarvikterna som regel höga. Att sjön också hyser en del mycket grov abborre är kanske mindre väl känt. 

Flaten P&T (put- and takevatten)
Kontinuerlig utsättning av fångstfärdig regnbåge, öring och röding. Sjön är mycket populär, under issäsongen såväl som övriga delar av året.

Endast fiskekort märkt "Dagkort - Flaten P&T" gäller för fiske i sjön Flaten. Kan även lösas i kortautomat vid sjön.
Regler för vattnet finns vid sjön. Dagskorten gäller bara fram till midnatt, och inte som tidigare i 24 timmar!

1 november - 31 december 2022 är det totalt fiskeförbud i Flaten. Premiär klockan 09:00, 1:a januari 2023.

13 juni - 22 juni totalt fiskeförbud i Flaten. Premiär klockan 09:00 23 juni.

Pris 150kr

Fångst bestämmnelser 3 fiskar per kort. och max 2 kort per dag och per person.
OBS! För Flaten gäller speciellt fiskekort (endast dagkort med fångstbegränsning)!

Karpfiske i Snuvtjärn
I denna lilla tjärn planterades karp från Aneboda (huvudskaligen spegelkarp) in 2004. Det vore en överdrift att säga att dom växt sig mycket stora, men sjön bjuder på ett annorlunda och utmanande fiske. Vill du ha väganvisning eller tips kontakta sjöansvarig på 0240-650528. Det är möjligt att anordna mettävlingar i sjön, med upp till 12 platser. Det finns en vägbom som tidvis är låst, men för tävlingar kan vi se till att låsa upp vid in- och utfart.
OBS! Här gäller endast fiske med krok utan hulling, samt obligatorisk fångstrapportering!

Övriga vatten
Barkensjöarnas FVOF förvaltar även följande vatten:  Abborrtjärn, Aldertjärn, Bergtjärn, Busjön, Dammsjön, Fisklösen, Fly, Flyputten, Ginnan, Gladtjärn, Grästjärn, Hattjärn, Hjorttjärn, Hyttån, Håltjärn, Hötjärn, Hötjärn, Jostjärn, Lilla Bjursjön, Lilla Djupen, Lilla Krogen, Lilla Lexen, Lilla Marktappen, Lomtjärn, Långtjärn, Lätttjärn, Oppsveten, Plattintet, Skäkttjärn, Stora Bjursjön, Stora Bladtjärn, Stora Djupen, Stora Lexen, Stora Marktappen, Svarttjärn, Svarttjärn, Sörsjön, Stora Trehörningen, Vassjön, Verken, Västra Sveten, Åstjärn, Örtjärn, samt Östra Sveten. Se karta!

Huvuddelen av dessa är små skogsvatten, med gädda och abborre som främsta attraktion. Alla saknar tyvärr båtramp, men i många är det möjligt att lägga i en mindre båt. En del av vägarna kan tidvis vara avstängda med bom. 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Barkensjöarnas FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Fritt handredskapsfiske för barn under 16 år. Dock ej i Flaten

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Regnbåge


Vanlig

Mört


Vanlig

Nors


Vanlig

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Öring


Normalt

Braxen


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Lax


Lite

Sik


Lite

Ruda


Lite

Id


Lite

Sutare


Lite

Gärs


Lite

Karp


Lite

Ål


Sällsynt
 

Barkensjöarnas FVOF

Logo Barkensjöarnas FVOF

Barkensjöarnas Fiskevårdsområdesförening förvaltar det fiske som ingår i Barkensjöarnas fiskevårdsområde i Smedjebackens kommun, Kopparbergs län, samt del av Norbergs och Fagersta kommuner i Västmanlands län.

Förenings syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att möjliggöra upplåtelse av fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Organisationsnummer: 802418-3454

Kundnummer: 130, Område: 95.

Kontaktpersoner

Patrik Johansson:
0768 - 22 80 44

Erik Ståhl:
0706 - 44 66 31

Sven-Olov Johansson:
0702 - 52 27 18
 
  
  

Filer för nedladdning


Karta över Barkensjöarnas FVOF

Fiskeområden i närheten av Barkensjöarnas FVOF

Kolbäcksån (Put and Take)
Jörken, Larsbosjön, Säven m fl vatten
Leran
Sveaskog Familjesjöar Malingsbo
Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.