Viksjöns FVO

Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl

Map legend
  Västra Götalands län / Munkedal municipality.

 Map points

 Iläggsplats för båt.

 Iläggsplats för båt

Möjlighet att lägga i båt.

 Fiskeförbud 1 april-30 juni

 Fiskeförbud 1 april-30 juni

 Fiskeförbud 1 april - 30 juni

Totalt fiskeförbud tiden 1 april till 30 juni. Från Ellenösjön till Kallsnäs udde i Viksjön.

 Viksjöns FVO

Fishing areas nearby Viksjöns FVO

Kärnsjön
Ellenösjön, Östersjön
Nedre Bäveån
Häresjön
Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl
Lillesjön, Rotenässjön, Hålsjön
Södra Kornsjön

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.