Ellenö-Östersjöns FVF

Ellenösjön, Östersjön

Map legend
  Västra Götalands län / Färgelanda municipality.

 Map points

 Fiskeförbud

I området i och kring Valboån råder fiskeförbud. Se reglerna.

 Fiskeförbud

Fiskeförbud i och i kring Valboåns utlopp. Se reglerna.

 Fiskeförbud

Fiskeförbud fr.o.m 1 april till sista juni i sundet, markerat med bojar.

 Kortområde

Fishing areas nearby Ellenö-Östersjöns FVF

Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl
Häresjön
Nedre Bäveån
Lillesjön, Rotenässjön, Hålsjön
Ragnerudssjöns FVO med Bergsjö och Gålsjö
Stora Hästefjorden
Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.