Yxerns FVOF

Yxern

Map legend
  Kalmar län / Vimmerby and Västervik municipality.

 Map points

 Båtramp Gröpplesand

Mycket begränsad möjlighet att sjösätta egen båt och endast ett fåtal parkeringsplatser vid båtrampen. Respektera privata vägar och bryggor. Sjön är reglerad och vattenståndet kan variera kraftigt.

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Vena, Sweden with boat

 Cottage - Holiday house in Vena, Sweden

Fishing areas nearby Yxerns FVOF

Solaren
Borstingen
Bysjön, Malmingen
Krön
Hummeln
Björkern
SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.