Kävlingeåns-Löddeåns FVOF

 
  Skåne län / Kävlinge, Lomma ja Lund kunta.

Kävlingeån/Löddeån:
Kävlinge- ja Löddeån fvo hallinnoi kalastusaluetta sen suulta Juutinraulassa ja 3 mailin pituudelta L Harrielle.

Joen pääosat koostuvat tyynistä virtaavista osista, joissa on hyvät ympäristöt monille kalalajeille ja joissa on erittäin lajirikas kalasto, jossa on jopa 28 eri lajia. Joen alaosissa on suuria ahven- ja haukivarantoja. Vuosittain pyydetään 15-20 kg haukia.
Joen virtaavissa osissa ja suistoalueella meritaimenta pyydetään pääasiassa aikaisin keväällä, tammi-huhtikuussa.
Joen varrella on rivi vanhoja vesimyllyjä, jotka koostuvat kynnyksistä ja padot, jotka voivat olla esteenä kalojen vaellukselle joessa.
Kalojen vaelluksen helpottamiseksi on rakennettu useita kalateitä.
Viimeisen 30 vuoden aikana veden laatu on parantunut merkittävästi, mikä on johtanut suotuisampiin olosuhteisiin monille kalalajeille.
Yksi selkeästi lisääntynyt laji on meritaimen.

 Maksuton kalastus lapsille ja nuorille, jotka ovat ikäisiä 16.

Kalalajit


Ahven


Normaali

Hauki


Normaali

Meritaimen


Vähäinen
 

Kävlingeåns-Löddeåns FVOF

Organisaation numero: 846004-9565

Kalastusoikeudet Scanian jokiin kuuluvat tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta joen varrella sijaitsevien seurakuntien maatalouskiinteistöille. Että esim. Kalastuksen salliminen joessa edellyttää, että kaikki kalastusoikeuden omistajat suostuvat tähän. Samoin yksittäisten kalastusoikeuksien haltijoiden on vaikea toteuttaa kalastuksen suojelutoimenpiteitä joessa.

Koska Kävlingeån-Löddeån on tunnettu ja kalarikas vesistö, se on houkutteleva kalastusvesi myös yhä useammalle virkistyskalastajalle. Kun joen kalastuksen yhteisen hallinnan luomisesta tuli yhä tärkeämpää, 1980-luvun puolivälissä pääosin Kävlingen kunnan aloitteesta nousi esiin kysymys kalastuksenhoitoalueen muodostamisesta.

Kävlingeåns-Löddeånsin kalastuksenhoitoalue muodostettiin 20. maaliskuuta 1990. Alue muodostuu joen pääväylän kaikesta vedestä suulta Lilla Harriesin seurakunnan rajalle ja kaikki alueella olevat kalastusoikeuksien omistajat ovat yhdistyksen jäseniä.

Jäsenet kutsutaan vuosittaiseen kalastuskokoukseen, jossa mm. päättää kalastussäännöistä, kalastuksen hoidosta ja kalastuslupien hinnoista. Lisäksi asetetaan hallitus, jonka tehtävänä on johtaa päivittäistä työtä. Kaikki jäsenet ovat siten luovuttaneet alueen kalastuksen hallinnan yhdistykselle.

Yhdistyksen säännöissä mm. että kalastus olisi saatettava yleisön saataville, mikä tapahtuu kalastuslupien myynnin kautta. Lisäksi määrätään, että kaikki tämän myynnin tuotot tulee käyttää kalastuksen hoitoon, valvontaan tai muihin kalastuksen kannalta hyödyllisiin toimenpiteisiin.

Asiakasnumero: 838, Alue: 798.

Yhteyshenkilöt

Lennart Bengtsson
0703 - 74 80 80
  
  

Muita kalastusalueita alueen Kävlingeåns-Löddeåns FVOF lähiympäristössä

Rönne å (Ljungbyhed)
Rönne å och Bäljane å (Klippan)
Häckebergasjön
Ringsjön
Vaxsjön

Yhdistetyt kalastusalueet paikassa Skåne län
 Ostoskorisi on tyhjä.