Found 2 results that matched your search. Show on map.

Bergs kommun

Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)

FISKAIBERG - Fiskevårdsområden och näring i samverkan Fiska i Bergkortet erbjuder ett unikt fiskekort som förenklar vistelsen och fisket i Bergs kommun genom att ge tillgång till många vatten med varierat fiske i strömmar, bäckar, tjärnar och sjöar utan att behöva köpa olika fiskekort för respektive fiskevårdsområde. Du behöver …
 Perch  Pike  Brown Trout  Grayling 
 Char  Roach  Burbot  Whitefish 
 Lake (Canada) trout 
 Your cart is empty.