Vaggerydsortens FVOF

 

Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön

  Jönköpings län / Vaggeryd Gemeinde.
Vaggerydsortens fiskevårdsområde erbjuder fiske i de lite större sjöarna Fängen och Sandsjön belägna norr om Vaggeryd i de övre delarna av Lagans huvudfåra.Sportfiskare lockas till området framförallt tack vare fiske efter fin abborre och gädda. Utöver Fängen och Sandsjön finns även möjlighet att fiska i ett antal mindre sjöar och gölar.Sjöarna ligger inbäddade i vildmarksbetonad barrskogsmiljö. Lom och fiskgjuse trivs i området. Fängen och Sandsjön är djupa, klara och näringsfattiga med god vattenkvalitet.Där finns bestånd av siklöja och ett restbestånd av sik. Sjöarna är intressanta för pimpelfiske efter abborre och spinnfiske efter abbore, gädda och gös.Den grundare Tängsjön ligger i södra delen av fiskevårdsområdet och är avsnörpt från Sandsjön genom ett smalare sund. Sjön är bara 5-6 meter som djupast och vattnet är betydligt mer humusfärgat, vilket gör att siktdjupet är dåligt. Tängsjön är den enda sjön i fiskevårdsområdet där gös finns.Utöver ovanstående sjöar omfattar Vaggerydsortens fiskevårdsområde sjöarna Prästagölen, Målagölen, Nöthultsgölen och Käringasjön. Bron över Lagan vid Sonarps kvarn utgör övre gräns för fiskevårdsområdet i norr och dammanläggningen vid Mölna utgör nedre gräns i Lagan i söder.
 Es gibt einen oder mehrere in der Gegend
Wasser für Catch-and-Release, dh
Die Fische werden sorgfältig zurückgewonnen
nach dem Fang.

 

Org ID: 869, Area 829

Vaggerydsortens FVOF

Vaggerydsortens fiskevårdsområde drivs av en markägarledd styrelse var syfte är att främja fiske för allmänheten på stats- och privatägda vatten.


Kontakt

Fredrik Gustafsson

0705 - 63 11 31  
  

Angelgewässer in der umgebung

Linnesjön (Skillingaryd)
Tenhultasjön
Rasjön och Rakalven
Lagan, Ruskån och Härån
Flaten och Mosjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Jönköpings län
 Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se

458700
Angelkarten ausgestellt
57300
Fänge
663
Gewässer