Vaggerydsortens FVOF

 

Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön

  Jönköpings län / Vaggeryd kommun.

Vaggerydsortens FVOF erbjuder fiske i de lite större sjöarna Fängen och Sandsjön belägna norr om Vaggeryd i de övre delarna av ån Lagans huvudfåra. Sportfiskare lockas till området framförallt tack vare fiske efter fin abborre, gädda och gös.

Utöver Fängen och Sandsjön finns även möjlighet att fiska i ett antal mindre sjöar och gölar. Sjöarna ligger inbäddade i vildmarksbetonad barrskogsmiljö. Lom och fiskgjuse trivs i området.

Fängen och Sandsjön är djupa, klara och näringsfattiga med god vattenkvalitet. Där finns bestånd av siklöja och ett restbestånd av sik. Sjöarna är intressanta för pimpelfiske efter abborre och spinnfiske efter abbore, gädda och gös.

Den grundare Tängsjön ligger i södra delen av fiskevårdsområdet och är avsnörpt från Sandsjön genom ett smalare sund. Sjön är bara 5-6 meter som djupast och vattnet är betydligt mer humusfärgat, vilket gör att siktdjupet är dåligt. 

Utöver ovanstående sjöar omfattar Vaggerydsortens fiskevårdsområde sjöarna Prästagölen, Målagölen, Nöthultsgölen och Käringasjön.

Bron över Lagan vid Sonarps kvarn utgör övre gräns för fiskevårdsområdet i norr och dammanläggningen vid Mölna utgör nedre gräns i Lagan i söder.

Fiskekort köps enklast via iFiske.se eller hos Preem i Vaggeryd

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast handredskap
 Måste ha med giltig legitimation

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Gös


Normalt

Braxen


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Sik


Lite

Sarv


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Id


Sällsynt

Nors


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Vaggerydsortens FVOF

"Vaggerydsortens fiskevårdsområde" drivs av en markägarstyrelse var syfte är att främja fiske för allmänheten på stats- och privatägda vatten.

Organisationsnummer: 802600-7867

Kundnummer: 869, Område: 829.

Kontaktpersoner

Fredrik Gustafsson
0705 - 63 11 31  
  

Fiskeområden i närheten av Vaggerydsortens FVOF

Naturreservatet Lyngemadssjön
Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön
Rogbergasjön
Linnesjön (Skillingaryd)
Tenhultasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.