Gafsele FVO

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl

Kartenerklärung
  Västerbottens län / Åsele gemeinde.

 Karte Points

 V.Bredvattensjön

 Båt

 Båt

 Båt

 Båtramp

I V Gafsele finns möjlighet till sjösättning av båt och parkering

 Båtramp

 Båtramp

 Fiskekortsförs.

 Åkernäsbäcken

I Åkernäsbäcken är minimimåttet för öring 25 cm och max 3 fiskar/dygn

 Västra Bredvattensjön

Västra Bredvattensjön. I denna sjö finns abborre, gädda och mört. Båt finns att tillgå vartannat år. Storleken på sjön är 34 ha

 Stämlagstjärn

Stämlagstjärn. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 27 ha

 Skråtjärn

Skråtjärn. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 15,3 ha

 Mångfalltjärn

I denna tjärn finns det gädda och abborre. Tjärnens areal är 6,3 ha

 Kvarnbäcken

I Kvarnbäcken är minimimåttet för öring 25 cm och max 3 fiskar/dygn

 Hungermyrtjärn

Hungermyrtjärn. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 7 ha

 Hobergsjön

Hobergsjön. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 6,7 ha

 Information

 Information

 Ö, Bredvattensjön

Östra Bredvattensjön Sjöns areal 65ha, och håller en stam av mycket storväxt abborre. För att bevara den höga kvalitén på fisket har vi infört följande regler för sjön. Alla abborrar med en längd över 42 cm skall sättas tillbaka i sjön. Du får behålla max 2 st abborrar med en längd understigande 42 cm el. 9hg per kort och dygn. I anslutning till sjön finns vindskydd med grill ring och torrdass. Vartannat år finns 2 båtar till uthyrning vid sjön.

 Valvattensjön

Valvattensjön. I denna sjö finns Abborre, Gädda och Mört . Storleken på sjön är 42 ha. I anslutning till sjön finns vindskydd med grillring samt torrdass. Vid sjön kan man även sjösätta båt.

 Sämsjöån

I sämsjöån finns öring och harr med inslag av gädda och abborre i dom lugnare delarna av ån. Under sommaren 2019 kommer Svenska Naturskyddsföreningen Bra Miljöval i samarbete med Gafsele FVO att göra biotopåterställande åtgärder för att förbättra naturlig lek och uppväxtförhållanden för öring i Sämsjöån.

 Sämsjötjärn

 Sämsjön

Raststuga med eldstad inomhus. Grillring och bänkar utomhus.

 Stenhöverbergtjärn

Stenhöverbergtjärn. I denna tjärn finns harr, sik och småabborre. Storleken på sjön är 6,5 ha. I anslutning till tjärnen finns vindskydd med grillring samt torrdass.

 Stenholmstjärn

Stenholmstjärn Tjärnens areal är 15,2 ha. I denna tjärn finns ett naturligt bestånd av öring och abborre. ibland görs stödutsättning av 2 - årig eller 2 - somrig Bergnäsöring som är en nedströms lekande öring. Bäcken restaurerades 2017 med ny vägtrumma och lekbottnar iordningställdes. I anslutning till tjärnen finns vindskydd med grillring samt torrdass.

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldplats

 Kebbestjärn

KEBBESTJÄRN Tjärnens areal är 4,8 ha. Här planteras vid behov 2 - årig eller 2 – somrig röding och öring. I anslutning till tjärnen finns vindskydd med grillring samt torrdass.

 Lappland Pro Natur

Fisket sker från båtar som ligger i direkt anslutning till campen. Campens restaurang har fullständiga rättigheter och serverar utsökt mat i hemlagad stil. För den som vill laga egen mat är campens alla 6 stugor fullt utrustade för självhushåll. Hemsida: www.lpn.nu

 Gafsele Lappland Hostel

Gafsele Lappland Hostel är vackert beläget i naturskön lantligt miljö, på stranden av Ångermanälven Hemsida: www.gafselehostel.nl/

 Camping

Gafsele Bygdegård. Här finns möjlighet till uppställning av husvagn/husbil och få tillgång till el och vatten. Info 073-057 20 18

 Båtuthyrning

 Björksele FVO:s del av Hällbymagasinet

 Gafsele FVO

 Gafsele FVO / Sämsjöån

Angelgewässer in der umgebung

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten
Stenbithöjdens fiskevatten
Solbergsbygden
Övre Ångermanälven och Mesjöområdet
Borgsjön, Orgsjön, Norsjön, Lill-Valvattnet, Giktasjön och Holmsjön.
Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet mfl
Sallsjöån, Gåstjärn, Per-Salomonstjärn m fl sjöar

iFiskes verbundenen Gebiete in Västerbottens län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.