Gafsele FVO

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl

Map legend
  Västerbottens län / Åsele municipality.

 Map points

 Båtuthyrning

 Camping

Gafsele Bygdegård. Här finns möjlighet till uppställning av husvagn/husbil och få tillgång till el och vatten. Info 073-057 20 18

 Gafsele Lappland Hostel

Gafsele Lappland Hostel är vackert beläget i naturskön lantligt miljö, på stranden av Ångermanälven Hemsida: www.gafselehostel.nl/

 Lappland Pro Natur

Fisket sker från båtar som ligger i direkt anslutning till campen. Campens restaurang har fullständiga rättigheter och serverar utsökt mat i hemlagad stil. För den som vill laga egen mat är campens alla 6 stugor fullt utrustade för självhushåll. Hemsida: www.lpn.nu

 Kebbestjärn

KEBBESTJÄRN Tjärnens areal är 4,8 ha. Här planteras vid behov 2 - årig eller 2 – somrig röding och öring. I anslutning till tjärnen finns vindskydd med grillring samt torrdass.

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldplats

 Stenholmstjärn

Stenholmstjärn Tjärnens areal är 15,2 ha. I denna tjärn finns ett naturligt bestånd av öring och abborre. ibland görs stödutsättning av 2 - årig eller 2 - somrig Bergnäsöring som är en nedströms lekande öring. Bäcken restaurerades 2017 med ny vägtrumma och lekbottnar iordningställdes. I anslutning till tjärnen finns vindskydd med grillring samt torrdass.

 Stenhöverbergtjärn

Stenhöverbergtjärn. I denna tjärn finns harr, sik och småabborre. Storleken på sjön är 6,5 ha. I anslutning till tjärnen finns vindskydd med grillring samt torrdass.

 Sämsjön

Raststuga med eldstad inomhus. Grillring och bänkar utomhus.

 Sämsjötjärn

 Sämsjöån

I sämsjöån finns öring och harr med inslag av gädda och abborre i dom lugnare delarna av ån. Under sommaren 2019 kommer Svenska Naturskyddsföreningen Bra Miljöval i samarbete med Gafsele FVO att göra biotopåterställande åtgärder för att förbättra naturlig lek och uppväxtförhållanden för öring i Sämsjöån.

 Valvattensjön

Valvattensjön. I denna sjö finns Abborre, Gädda och Mört . Storleken på sjön är 42 ha. I anslutning till sjön finns vindskydd med grillring samt torrdass. Vid sjön kan man även sjösätta båt.

 Ö, Bredvattensjön

Östra Bredvattensjön Sjöns areal 65ha, och håller en stam av mycket storväxt abborre. För att bevara den höga kvalitén på fisket har vi infört följande regler för sjön. Alla abborrar med en längd över 42 cm skall sättas tillbaka i sjön. Du får behålla max 2 st abborrar med en längd understigande 42 cm el. 9hg per kort och dygn. I anslutning till sjön finns vindskydd med grill ring och torrdass. Vartannat år finns 2 båtar till uthyrning vid sjön.

 Information

 Information

 Hobergsjön

Hobergsjön. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 6,7 ha

 Hungermyrtjärn

Hungermyrtjärn. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 7 ha

 Kvarnbäcken

I Kvarnbäcken är minimimåttet för öring 25 cm och max 3 fiskar/dygn

 Mångfalltjärn

I denna tjärn finns det gädda och abborre. Tjärnens areal är 6,3 ha

 Skråtjärn

Skråtjärn. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 15,3 ha

 Stämlagstjärn

Stämlagstjärn. I denna tjärn finns abborre, gädda och mört. Storleken på sjön är 27 ha

 Västra Bredvattensjön

Västra Bredvattensjön. I denna sjö finns abborre, gädda och mört. Båt finns att tillgå vartannat år. Storleken på sjön är 34 ha

 Åkernäsbäcken

I Åkernäsbäcken är minimimåttet för öring 25 cm och max 3 fiskar/dygn

 Fiskekortsförs.

 Båtramp

I V Gafsele finns möjlighet till sjösättning av båt och parkering

 Båtramp

 Båtramp

 Båt

 Båt

 Båt

 V.Bredvattensjön

 Björksele FVO:s del av Hällbymagasinet

 Gafsele FVO

 Gafsele FVO / Sämsjöån

Fishing areas nearby Gafsele FVO

Ångermanälven, Hällbymagasinet, Hedvattensjöarna m fl vatten
Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten
Holmträsk-Storsjö FVO
Stenbithöjdens fiskevatten
Torvsjö FVO
Solbergsbygden
Bölens FVOF, Stortjärn, Hamptjärn

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.