Björksele FVO (Åsele)

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten

Map legend
  Västerbottens län / Åsele municipality.

 Map points

 Båt

 Båt

 Båtramp

 Fiskekortsförs.

 Östra Kortingvattnet (Ystersjön)

Naturlig öring, tusenbröder och abborre. 69 Ha. Vindskydd. Mestadels fasta stränder. Traditionellt anses östra sidan av sjön vara bäst för fiske efter öring. Öringen (karaktäristiskt bronsfärgad) i tjärnen kan växa sig riktigt stor och historiskt fångades individer uppemot 3kg. Avliva gärna alla fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär.

 Västra Kortingvattnet (Åkerbergsjön)

Gädda, abborre, mört. 63 Ha. Mestadels fasta stränder. I sjön finns fint abborr-/gäddfiske och särskilt abborren kan växa sig riktigt stor.

 Valmvattnet

Gädda, abborre, mört. VindskyddBra abborre och gäddfiske. Sällan fångades de största individerna i sjön men kvalitén på fisken är mycket god!

 Stenbittjärn

Naturlig och inplanterad öring. 15 Ha. Vindskydd. Mestadels sanka stränder som lämpar sig väl för bak-kast med flugspö! Mycket hög kvalité, relativt god tillväxt och medelstorlek på öringen. Fisket kan bitvis vara krävande med nogräknad och selektiv fisk. Besökare uppmanas visa särskild hänsyn vid fiske i tjärnen för att bevara det fina fiske som råder. Ta med myggmedel!

 Kultran (liten å)

3 forssträckor. Gädda , Abborre och planterad Öring och Harr Fin liten å med slingrande karaktär och några kortare forsar. Beståndet av öring och harr är svagt så räkna inte med några större fångster av dessa arter. Abborrfisket i djupare höljor och nedanför forsarna kan vara riktigt bra med fina fångster! Kanske får ni se en av åns många bävrar?

 Kroktjärn

Gädda, mört, inplanterad öring (lite). Vindskydd 150m från skogsbilväg. Sanka stränder, enstaka öring kan finnas kvar från tidigare utsättningar.

 Hällbymagasinet, Gafseles del

Genom ett samarbete mellan fiskevårdsområdena ingår Gafseles och Hällas del av Hällbymagasinet på Björkseles fiskekort. Samma regler för fångstens storlek och antal gäller.

 Hällbymagasinet, Björkseles del

Gädda, abborre, mört, sik, samt lite inplanterad öring. 263 Ha. Rastplats, grill, båtisättning, vindskydd, badplats. Uppdämd del av Ångermanälven som hyser mycket bra fiske efter abborre och gädda. Björkseles del av Hällbymagasinet anses vara ett av de bättre ställena för riktigt grov abborre. Likväl kan de vara svåra att hitta i de stora ytorna som råder. Ett tips är att fiska av nära de ”flyt-tuvor” som finns. Varje år landas individer över 1,5kg!

 Abborrtjärn

Inplanterad öring och regnbåge, tusenbröder och abborre. 3 Ha. Vindskydd 400m från skogsbilväg. Delvis sanka stränder, enstaka regnbågar från tidigare utsättning kan fortfarande finnas kvar. Öring och abborre dominerar. Avliva gärna alla fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär. Öringarna i tjärnen växer förhållandevis långsamt och når sällan vikter över 1kg. Naturskönt och rogivande karaktär vid tjärnen. Kanske får man se fiskgjusen som häckar i närheten?

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Badplats

 Båtuthyrning

 Ny polygon 626

 Ny polygon 627

Fishing areas nearby Björksele FVO (Åsele)

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl
Ångermanälven, Hällbymagasinet, Hedvattensjöarna m fl vatten
Stenbithöjdens fiskevatten
Övre Ångermanälven och Mesjöområdet
Solbergsbygden
Sallsjöån, Gåstjärn, Per-Salomonstjärn m fl sjöar
Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet mfl

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.