Björksele FVO (Åsele)

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten

Kartenerklärung
  Västerbottens län / Åsele gemeinde.

 Karte Points

 Båtuthyrning

 Badplats

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Abborrtjärn

Inplanterad öring och regnbåge, tusenbröder och abborre. 3 Ha. Vindskydd 400m från skogsbilväg. Delvis sanka stränder, enstaka regnbågar från tidigare utsättning kan fortfarande finnas kvar. Öring och abborre dominerar. Avliva gärna alla fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär. Öringarna i tjärnen växer förhållandevis långsamt och når sällan vikter över 1kg. Naturskönt och rogivande karaktär vid tjärnen. Kanske får man se fiskgjusen som häckar i närheten?

 Hällbymagasinet, Björkseles del

Gädda, abborre, mört, sik, samt lite inplanterad öring. 263 Ha. Rastplats, grill, båtisättning, vindskydd, badplats. Uppdämd del av Ångermanälven som hyser mycket bra fiske efter abborre och gädda. Björkseles del av Hällbymagasinet anses vara ett av de bättre ställena för riktigt grov abborre. Likväl kan de vara svåra att hitta i de stora ytorna som råder. Ett tips är att fiska av nära de ”flyt-tuvor” som finns. Varje år landas individer över 1,5kg!

 Hällbymagasinet, Gafseles del

Genom ett samarbete mellan fiskevårdsområdena ingår Gafseles och Hällas del av Hällbymagasinet på Björkseles fiskekort. Samma regler för fångstens storlek och antal gäller.

 Kroktjärn

Gädda, mört, inplanterad öring (lite). Vindskydd 150m från skogsbilväg. Sanka stränder, enstaka öring kan finnas kvar från tidigare utsättningar.

 Kultran (liten å)

3 forssträckor. Gädda , Abborre och planterad Öring och Harr Fin liten å med slingrande karaktär och några kortare forsar. Beståndet av öring och harr är svagt så räkna inte med några större fångster av dessa arter. Abborrfisket i djupare höljor och nedanför forsarna kan vara riktigt bra med fina fångster! Kanske får ni se en av åns många bävrar?

 Stenbittjärn

Naturlig och inplanterad öring. 15 Ha. Vindskydd. Mestadels sanka stränder som lämpar sig väl för bak-kast med flugspö! Mycket hög kvalité, relativt god tillväxt och medelstorlek på öringen. Fisket kan bitvis vara krävande med nogräknad och selektiv fisk. Besökare uppmanas visa särskild hänsyn vid fiske i tjärnen för att bevara det fina fiske som råder. Ta med myggmedel!

 Valmvattnet

Gädda, abborre, mört. VindskyddBra abborre och gäddfiske. Sällan fångades de största individerna i sjön men kvalitén på fisken är mycket god!

 Västra Kortingvattnet (Åkerbergsjön)

Gädda, abborre, mört. 63 Ha. Mestadels fasta stränder. I sjön finns fint abborr-/gäddfiske och särskilt abborren kan växa sig riktigt stor.

 Östra Kortingvattnet (Ystersjön)

Naturlig öring, tusenbröder och abborre. 69 Ha. Vindskydd. Mestadels fasta stränder. Traditionellt anses östra sidan av sjön vara bäst för fiske efter öring. Öringen (karaktäristiskt bronsfärgad) i tjärnen kan växa sig riktigt stor och historiskt fångades individer uppemot 3kg. Avliva gärna alla fångade abborrar då beståndet är av tusenbrödrakaraktär.

 Fiskekortsförs.

 Båtramp

 Båt

 Båt

 Fiskekortsområde

Angelgewässer in der umgebung

Ångermanälven, Sämsjön, Hällbymagasinet mfl
Ångermanälven, Hällbymagasinet, Hedvattensjöarna m fl vatten
Stenbithöjdens fiskevatten
Betarsjöns FVOF
Varpsjö FVO
Karvsjön, Storsjön
Holmträsk-Storsjö FVO

iFiskes verbundenen Gebiete in Västerbottens län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Ihr Warenkorb ist leer.