Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Kartenerklärung
  Jämtlands län / Åre gemeinde.

 Karte Points

 Båt

 Båt

 Fiskeförbud Lakatjärn

 Fiskeförbud Bergsjön

 Fiskeförbud

 Sätertjärn

 Svarttjärn

 Sulsjön (del av)

 Stortjärn

 Stamtjärn

 Slåtttjärn

 Rentjärn

 Oxögtjärn

 Orstjärn

 Nästtjärn, östra

 Nästtjärn, västra

 Nästtjärn, mellersta

 Kallsjön

 Häggsjön

 Gärstjärn

 Fisklösatjärn

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Badplats

 Kall Kyrkslätt SFF

Angelgewässer in der umgebung

Kallsjön (Huså-Smedjeviken)
Fröåtjärn
Helgesjön
Juvuln
Brattlandsströmmen Åresjön
Åreälvens Nedre kortfiskeområde
Undersåkersälven

iFiskes verbundenen Gebiete in Jämtlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.