Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Kallsjön, Häggsjön m fl vatten

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Åre kommun.

 Kartpunkter

 Badplats

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Parkering

 Parkering

 Fisklösatjärn

Gör inte skäl för namnet, gott om röding och öring

 Gärstjärn

Gott om fin öring på nära håll från parkering

 Häggsjön

Rikligt med sik och öring samt i övrigt röding och lake

 Kallsjön

Mycket bra Trollingsjö med stor fin öring samt kanadaröding, utöver dessa även röding, sik och lake

 Nästtjärn, mellersta

Abborre, gädda, harr, öring

 Nästtjärn, västra

Abborre, harr, gädda och öring

 Nästtjärn, östra

Grund tjärn med abborre, harr, gädda, öring

 Orstjärn

Öring

 Oxögtjärn

Djup tjärn med röding

 Rentjärn

Djup tjärn, rikligt med öring

 Slåtttjärn

Öring och röding

 Stamtjärn

Djup tjärn med fin öring

 Stortjärn

Röding och öring

 Sulsjön (del av)

Röding och lake

 Svarttjärn

Djup tjärn med röding och öring

 Sätertjärn

Stor fin röding och även öring

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud Bergsjön

 Fiskeförbud Lakatjärn

 Båt

Kallsjön, båtplats

 Båt

 Kall Kyrkslätt SFF

 Boenden i närheten

 Åre

 Åre

 Åre/Kall

 Huså

Fiskeområden i närheten av Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Kallsjön (Huså-Smedjeviken)
Fröåtjärn
Helgesjön
Juvuln
Brattlandsströmmen Åresjön
Dammån
Åreälvens Nedre kortfiskeområde

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.