Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Åre kommun.

 Kartpunkter

 Båt

 Båt

 Fiskeförbud Lakatjärn

 Fiskeförbud Bergsjön

 Fiskeförbud

 Sätertjärn

 Svarttjärn

 Sulsjön (del av)

 Stortjärn

 Stamtjärn

 Slåtttjärn

 Rentjärn

 Oxögtjärn

 Orstjärn

 Nästtjärn, östra

 Nästtjärn, västra

 Nästtjärn, mellersta

 Kallsjön

 Häggsjön

 Gärstjärn

 Fisklösatjärn

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Badplats

 Kall Kyrkslätt SFF

Fiskeområden i närheten av Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Kallsjön (Huså-Smedjeviken)
Fröåtjärn
Helgesjön
Juvuln
Brattlandsströmmen Åresjön
Åreälvens Nedre kortfiskeområde
Undersåkersälven

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.