Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Map legend
  Jämtlands län / Åre Municipality.

 Map points

 Båt

 Båt

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud Bergsjön

 Fiskeförbud Lakatjärn

 Fisklösatjärn

 Gärstjärn

 Häggsjön

 Kallsjön

 Nästtjärn, mellersta

 Nästtjärn, västra

 Nästtjärn, östra

 Orstjärn

 Oxögtjärn

 Rentjärn

 Slåtttjärn

 Stamtjärn

 Stortjärn

 Sulsjön (del av)

 Svarttjärn

 Sätertjärn

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Badplats

 Kall Kyrkslätt SFF

Fishing areas nearby Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Kallsjön (Huså-Smedjeviken)
Fröåtjärn
Helgesjön
Juvuln
Brattlandsströmmen Åresjön
Åreälvens Nedre kortfiskeområde
Undersåkersälven

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.