Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

 

Kallsjön, Häggsjön m fl vatten

  Jämtlands län / Åre kommun.

Kallsjön är en stor och djup fiskrik fjällsjö med öring, kanadaröding, fjällröding, harr och sik, mest känd för trollingfiske.

Häggsjön innehåller öring, röding och sik, övriga tjärnar innehåller fin öring och röding. Bra fiske sommar som vintertid, Bilväg samt uppmärkta skoter och vandringsleder visar vägen till fiskevattnen. Flera sjöar och tjärnar har rejäla vindskydd, se karta.

Nästtjärnarna innehåller riktligt med abborre och harr samt i övrigt gädda och öring.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Finns endast i Nässtjärn

Öring


Rikligt

Harr


Rikligt

Finns endast i Nässtjärn

Röding


Rikligt

Gädda


Vanlig

Finns endast i Nässtjärn

Sik


Vanlig

Finns i Kallsjön & Häggsjön.

Kanadaröding


Vanlig

Finns endast i Kallsjön.

Lake


Lite

Finns i Kallsjön & Häggsjön.
 

Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening är en sammanslutning av markägare som tillhandahåller flertalet fiskevatten norr om Kall samt Kallsjön.

Föreningen hyr även ut båtar i de större sjöarna samt sköter vägar för att nå fiskevattnen.

Organisationsnummer: 717921-4742

Kundnummer: 3001, Område: 3000.

Kontaktpersoner

Greger Mårtensson
076 - 823 93 74

Gunnar Mårtensson
070 - 634 54 42

Bertil Jacobsson
070- 568 22 19

 


  

Filer för nedladdning


Karta fiskeområde

Fiskeområden i närheten av Kall Kyrkslätts Samfällighetsförening

Kallsjön (Huså-Smedjeviken)
Fröåtjärn
Helgesjön
Juvuln
Brattlandsströmmen Åresjön

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.