Juvulns KFO

 

Juvuln

  Jämtlands län / Åre kommun.

En fjällnära större reglerad sjö med naturliga bestånd av öring, röding, harr men även mindre bestånd av abborre kanadaröding samt lake.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Röding


Vanlig

Lake


Normalt

Gädda


Lite

Sik


Sällsynt
 

Juvulns KFO

I föreningsform, enligt stadgar, med minst ett möte där styrelse väljs för kommande år. Merparten av fiskerättsägarna är större skogsbolag och staten.

Organisationsnummer: 556101-6105

Kundnummer: 486, Område: 446.

Kontaktpersoner

Jon Ocklind


  

Fiskeområden i närheten av Juvulns KFO

Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn
Kallsjön, Gåstjärn, Utsulan m fl vatten
Kallsjön (Huså-Smedjeviken)
Kallsjön, Häggsjön m fl vatten
Fröåtjärn

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.