Anens FVOF

 
  Kalmar län / Vimmerby Municipality.
 We don't sell permits in this area!
iFiske does not yet sell fishing permit sfor this organisation. At this page, you'll only find information about the area. Of course, we hope to be able to sell the fishing permits for Anens FVOF as well soon.

Fishing and fish species

Pike (s), Perch (n), Dark (n), Yeast (s), Lake (s), Veil (s)
s = sparse occurrence
n = normal occurrence
r = abundant occurrence

Fishing season and fishing methods

Spin fishing and trolling: Pike April - November, perch May - October
Mete: Perch April - August, roach May - September
Pike fishing: Perch December - March

record Fish

Pike: 12.5 kg
Perch: 2.15 kg

Fishing license

Day card 100 kr
Weekly card SEK 150
Annual card SEK 300 (calendar year or 1/7 - 30/6)
Children under the age of 15 may fish without a fishing license.

Fishing licenses

Omar Names
Locknevi Säteri 411
59894 Vimmerby
Tel: 0492-70069

Gunnar Grindestam
Kila Farm
59042 Horn
Tel: 0494-35030

Sture Karlsson
Bråkmakargatan 3
59891 Vimmerby
Tel: 0492-13363

Anens bathing and camping site
Tel: 0492-70029

Fishing

A maximum of 2 rods per fishing during trolling
When catching pike, the minimum size is 40 cm
Fishing with fixed gear such as nets and spars is not included
Ice fishing includes up to 8 angeldons

Boats and boat rentals

A plastic rowing boat can be rented at Anens bathing and camping site. Price SEK 100 per day.
Contact Sture Karlsson, Tel: 0492-70029, 0492-13363

fish Service

Sale of fishing gear

Other services and activities in the immediate area

Holiday rentals

Omar Names
Locknevi Säteri 411
59894 Vimmerby
Tel: 0492-70069
E-mail. onls@telia.com

Offers accommodation in modern cottage with 6 beds 5 km from Anen.
Rowing boat is included in the cabin rent.

Contact

President
Omar Names
Locknevi Säteri 411
59894 Vimmerby
Tel: 0492-70069
E-mail. onls@telia.com

Cashier
Sture Johansson
Aunt Locknevi
59894 Vimmerby
Tel: 070-3287316

Current

Nothing at the moment.


Fish species


Perch

Normal

Pike

Normal

Roach

Normal

Ruffe

Normal

Burbot

Rare
 

Org ID: 593, Area 553

Anens FVOF

Anen erbjuder bra fiske efter gädda och abborre

Välkommen till sjön Anen som ligger ca 30 km nordost om Vimmerby. Sjön som är 360 hektar stor är huvudsakligen omgiven av barrskog och utgör källsjö till Botorpsströmmen. Medeldjupet är 4,5 meter och maxdjupet 17 meter.

Anen är känd för fin kvalitet på gädda och abborre. Gös har satts ut vid ett flertal tillfällen, men har inte etablerat sig.

Från 1953 till 1990 förvaltades fisket av Anens Fiskevårdsförening. P.g.a. ändrad lagstiftning bildades 1990 Anens FVOF (Fiskevårdsområdesförening), som sedan dess förvaltar fisket.


  
  

Fishing areas nearby Anens FVOF

Solaren
Bysjön, Malmingen
Björkern
Krön
Juttern Ärlången

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se