Glimmingens FVO

 

Glimmingen

  Östergötlands län / Kinda Municipality.

The glimmer is a spring lake with a maximum depth of about 35 meters with clear water and good visibility.
It is possible to fish from the beach.

Car parking is available next to the municipal bathing area. Entrance from highway 134 "Grönede 3", then follow signs.

Barbecue area.

Disabled-adapted toilet (not water closet).

Kinda Pastorat has approved the insertion of smaller boats at the church's camp site Grönebo a distance from the municipal bath. However, the slope next to the barn is quite steep. At times, the church has youth camps at Grönebo, which limits accessibility. Phone number for Kinda Pastorat: 0494-290440.

In the lake there are both broccoli and snout that provide good conditions for large fish.


Fish species


Perch

Normal

Chans till stor fisk

Pike

Normal

Chans till stor fisk

Roach

Normal

Smelt

Normal

Ruffe

Normal

Vendace

Normal

Signal crayfish

Rare

Får ej fiskas

Burbot

Rare
 

Org ID: 99, Area 63

Glimmingens FVO

Glimmingen är en källsjö med ett största djup av ca 35 meter med klart vatten och god sikt.
Det går bra att fiska från stranden.

Bilparkering finns invid kommunal badplats. Infart från riksväg 134 "Grönede 3", följ sedan skyltning.

Grillplats.

Handikappanpassad toalett (inte vattenklosett).

Kinda Pastorat har godkänt ilägg av mindre båtar vid kyrkans lägergård Grönebo ett stycke från det kommunala badet. Nedfarten intill ladugården är dock ganska brant. Tidvis har kyrkan ungdomsläger vid Grönebo, vilket begränsar framkomligheten. Telefonnummer till Kinda Pastorat: 0494-290440.


Contact persons

Jan Kindesjö
Gunilla Böök  
  

Fishing areas nearby Glimmingens FVO

Hargsjön
Övre och Nedre Föllingen
Skirsjön, Möckeln & Norrlången
Kisasjön Knoppetorpssjön
Ramsjön, Hemsjön och Hörningen

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se