Glimmingens FVO

 

Glimmingen

  Östergötlands län / Kinda Municipality.

Glimmingen is a spring lake with a maximum depth of about 35 meters with clear water and good visibility.
Fishing from the beach is good.

Car parking is available next to the municipal swimming area. Entrance from national highway 134 "Grönede 3", then follow signs.

Barbecue area.

Disabled toilet (not water closet).

Kinda Pastorat has approved the addition of smaller boats at the church's campground Grönebo, a piece from the municipal bath. However, the descent to the barn is quite steep. At times, the church has youth camps at Grönebo, which limits accessibility. Phone number for Kinda Pastorat: 0494-290440.

In the lake there are both cyclops and nores, which provide good conditions for large fish.


Fish species


Perch

Normal

Chans till stor fisk

Pike

Normal

Chans till stor fisk

Roach

Normal

Smelt

Normal

Ruffe

Normal

Vendace

Normal

Signal crayfish

Rare

Får ej fiskas

Burbot

Rare
 

Org ID: 99, Area 63

Glimmingens FVO

Glimmingen är en källsjö med ett största djup av ca 35 meter med klart vatten och god sikt.
Det går bra att fiska från stranden.

Bilparkering finns invid kommunal badplats. Infart från riksväg 134 "Grönede 3", följ sedan skyltning.

Grillplats.

Handikappanpassad toalett (inte vattenklosett).

Kinda Pastorat har godkänt ilägg av mindre båtar vid kyrkans lägergård Grönebo ett stycke från det kommunala badet. Nedfarten intill ladugården är dock ganska brant. Tidvis har kyrkan ungdomsläger vid Grönebo, vilket begränsar framkomligheten. Telefonnummer till Kinda Pastorat: 0494-290440.


Contact persons

Jan Kindesjö
Gunilla Böök  
  

Fishing areas nearby Glimmingens FVO

Hargsjön
Övre och Nedre Föllingen
Skirsjön, Möckeln & Norrlången
Kisasjön Knoppetorpssjön
Ramsjön, Hemsjön och Hörningen

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se