Hargsjöns FVOF

 

Hargsjön

  Östergötlands län / Kinda Municipality.

The Hargsjön is about 100 hectares to the surface and lies beautifully situated northwest of Kisa in southern Östergötland.

It is an accessible lake with roads all around. A fairly shallow reed lake with a depth of about 4-5m. The most common catch is pike and perch, but there are also whites, bream and roach. Pigs of 12-14 kg have been pulled up and occasional catches of eel and lake have occurred.


 

Org ID: 684, Area 644

Hargsjöns FVOF

Hargsjöns Fiskevårdsområde är bildat för befrämjande av fiskevården och bibehållet god artsammansättning med miljöaspekten som utgångspunkt för att även i framtiden ge kommande generationer möjlighet till ett givande fiske i en vacker och rekreativ miljö.


Contact persons

Carl-Henrik Nilsson:
070 - 623 67 67


  

Fishing areas nearby Hargsjöns FVOF

Kisasjön Knoppetorpssjön
Glimmingen
Övre och Nedre Föllingen
Drögen
Svalsjön, Ören, Halvsjön samt del av Örlången

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.