Hargsjöns FVOF

 

Hargsjön

  Östergötlands län / Kinda Municipality.

The Hargsjön is about 100 hectares to the surface and lies beautifully situated northwest of Kisa in southern Östergötland.

It is an accessible lake with roads all around. A fairly shallow reed lake with a depth of about 4-5m. The most common catch is pike and perch, but there are also whites, bream and roach. Pigs of 12-14 kg have been pulled up and occasional catches of eel and lake have occurred.


 

Org ID: 684, Area 644

Hargsjöns FVOF

Hargsjöns Fiskevårdsområde är bildat för befrämjande av fiskevården och bibehållet god artsammansättning med miljöaspekten som utgångspunkt för att även i framtiden ge kommande generationer möjlighet till ett givande fiske i en vacker och rekreativ miljö.


Contact persons

Carl-Henrik Nilsson:
070 - 623 67 67


  

Fishing areas nearby Hargsjöns FVOF

Kisasjön Knoppetorpssjön
Glimmingen
Övre och Nedre Föllingen
Drögen
Täftern, Täftlången m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se