Hargsjöns FVOF

 

Hargsjön

  Östergötlands län / Kinda Kommun.

Hargsjön är ca:100 hektar till ytan och ligger naturskönt belägen nordväst om Kisa i södra Östergötland.

Det är en tillgänglig sjö med vägar runtom. En tämligen grund vassjö med ett djup på ca:4-5m. Vanligaste fångsten är gädda och aborre, men även sutare, braxen och mört finns. Gäddor på 12-14 kg har dragits upp samt enstaka fångster av ål och lake har förekommit.


 

Org ID: 684, Area 644

Hargsjöns FVOF

Hargsjöns Fiskevårdsområde är bildat för befrämjande av fiskevården och bibehållet god artsammansättning med miljöaspekten som utgångspunkt för att även i framtiden ge kommande generationer möjlighet till ett givande fiske i en vacker och rekreativ miljö.


Kontaktpersoner

Carl-Henrik Nilsson:
070 - 623 67 67


  

Fiskeområden i närheten av Hargsjöns FVOF

Kisasjön Knoppetorpssjön
Glimmingen
Övre och Nedre Föllingen
Drögen
Täftern, Täftlången m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se