Hargsjöns FVOF

 

Hargsjön

  Östergötlands län / Kinda kommun.

Hargsjön är ca:100 hektar till ytan och ligger naturskönt belägen nordväst om Kisa i södra Östergötland.

Det är en tillgänglig sjö med vägar runtom. En tämligen grund vassjö med ett djup på ca:4-5m. Vanligaste fångsten är gädda och aborre, men även sutare, braxen och mört finns. Gäddor på 12-14 kg har dragits upp samt enstaka fångster av ål och lake har förekommit.


Fiskarter


Gädda


Rikligt

Braxen


Vanlig

Sutare


Vanlig

Abborre


Normalt

Mört


Normalt

Björkna


Normalt

Ål


Sällsynt
 

Hargsjöns FVOF

Hargsjöns Fiskevårdsområde är bildat för befrämjande av fiskevården och bibehållet god artsammansättning med miljöaspekten som utgångspunkt för att även i framtiden ge kommande generationer möjlighet till ett givande fiske i en vacker och rekreativ miljö.

Organisationsnummer: 202100-2270*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 684, Område: 644.

Kontaktpersoner

Carl-Henrik Nilsson
070 - 623 67 67


  

Fiskeområden i närheten av Hargsjöns FVOF

Kisasjön Knoppetorpssjön
Glimmingen
Övre och Nedre Föllingen
Drögen
Nimmern

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.