Drögens FVO

  • Anna Okt 2023 110 cm 11,0 kg
 

Drögen

  Östergötlands län / Linköping och Kinda kommun.

Drögen är nästan 1 mil lång och ca 40 meter djup sjö, känd för sitt klara vatten. Sjön består av många vikar och sund med mycket skog och lite bebyggelse längs stränderna.

Sjön Drögen ligger söder om Linköping i Östergötland.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Siklöja


Normalt

Nors


Lite

Ål


Lite

Gös


Sällsynt

Röding


Sällsynt

Sik


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Drögens FVO

Drögens FVO har en styrelse med 5 medlemmar och tre tillsynsmän.

Organisationsnummer: 822002-5053

Kundnummer: 490, Område: 450.

Kontaktpersoner

Mikael Åkhe
0706 - 50 77 18  
  

Fiskeområden i närheten av Drögens FVO

Järnlunden (Hulta-Törnevik)
Övre och Nedre Föllingen
Svalsjön, Ören, Halvsjön samt del av Örlången
Bjärsen
Hargsjön

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.