Hulta-Törnevik FVF

 

Järnlunden (Hulta-Törnevik)

  Östergötlands län / Kinda kommun.

Hulta-Törnevik omfattar en del av sjön Järnlunden i södra delen av Östergötland.

Sjön är känd för ett rikligt bestånd av gös och storvuxen abborre. Men det finns även gädda för den som vill fiska predatorfiskar.

Järnlunden tillhör Stångåns avrinningsområde.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gös


Vanlig

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Sutare


Normalt

Siklöja


Normalt

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Hulta-Törnevik FVF

Hulta-Törnevik fiskevårdsförening förvaltar en del i sjön Järnlunden i Östergötlands län.

Föreningen drivs som en ideell förening med syfte att vårda och bevara fisket i sjön för vår och kommande generationer.

Organisationsnummer: 802532-0360

Kundnummer: 433, Område: 392.

Kontaktpersoner  

Filer för nedladdning


karta.pdf

Fiskeområden i närheten av Hulta-Törnevik FVF

Drögen
Bjärsen
Ärlången & Rengensjöarnas FVOF
Hargsjön
Kisasjön Knoppetorpssjön

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.