Hulta-Törnevik FVF

 

Järnlunden (Hulta-Törnevik)

  Östergötlands län / Kinda Kommun.

Hulta-Törnevik omfattar en del av sjön Järnlunden i södra delen av Östergötland.

Sjön är känd för ett rikligt bestånd av gös och storvuxen abborre. Men det finns även lake och gädda för den som vill fiska predatorfiskar.

Järnlunden tillhör Stångåns avrinningsområde.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Sutare

Vanlig

Gädda

Normalt

Gös

Normalt

Mört

Normalt

Nors

Normalt

Siklöja

Normalt

Braxen

Lite

Lake

Lite

Signalkräfta

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Hulta-Törnevik FVF

Hulta-Törnevik fiskevårdsförening förvaltar en del i sjön Järnlunden i Östergötlands län.

Föreningen drivs som en ideell förening med syfte att vårda och bevara fisket i sjön för vår och kommande generationer.

Kundnummer: 433, Område: 392.

Kontaktpersoner  

Filer för nedladdning


karta.pdf

Fiskeområden i närheten av Hulta-Törnevik FVF

Drögen
Bjärsen
Hargsjön
Kisasjön Knoppetorpssjön
Storsjön, Kalven

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.