Bjärsens FVOF

  • Vinterfiske Bjärsen 2018
  • Båt vid bergshäll i Bjärsen 2018. Foto; L-Å Gustafson
  • En häger i Bjärsen 2018.
 

Bjärsen

  Östergötlands län / Linköping kommun.

Bjärsen är en skogssjö söder om Linköping, ca 136 ha stor.
Sjön har god tillgång på gädda, abborre samt inplanterad gös. Det finns några fina berghällar runt sjön att fiska ifrån. Flera har frågat om det är möjligt att lägga i egen båt vid fiske. Det är emellertid svårt att komma intill sjön med bil och ramp saknas. Fiske sker därför bäst från egen båt som redan finns stationerad i sjön, eller ifrån land. Vi använder bara elmotor. Vintertid fungerar det bra att pimpla.

För sjökort med bl a djupangivelser, se kontaktuppgifter nedan.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Barn under 18 år fiskar med målsmans årskort/familjekort.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Sällsynt
 

Bjärsens FVOF

Logo Bjärsens FVOF

Bjärsens fiskevårdsområde bildades 1980. Syftet med verksamheten är att samordna fisket och fiskevården samt att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen. 

Fiske upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Fiske sker sedan utifrån de föreskrifter som gäller för fiskets utövande.

Kundnummer: 694, Område: 654.

Kontaktpersoner

Lars-Åke Gustafson
072-595 75 12

Sjökort:

  • Magnus Hermelin, 0705 - 33 20 81
  • Lars-Åke Gustafson, 072 - 595 75 12
  • Meta Svensson, 072 - 20 20 100


  
  

Fiskeområden i närheten av Bjärsens FVOF

Storsjön, Kalven
Drögen
Järnlunden (Hulta-Törnevik)
Kilarpssjön
Svartån (Linkelösa-Odensfors)

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.