Bjärsens FVOF

  • Vinterfiske Bjärsen 2018
  • Båt vid bergshäll i Bjärsen 2018. Foto; L-Å Gustafson
  • En häger i Bjärsen 2018.
 

Bjärsen

  Östergötlands län / Linköping kommun.

Bjärsen är en skogssjö söder om Linköping, ca 136 ha stor. Sjön har god tillgång på gädda, abborre samt inplanterad gös. Fiske sker bäst från egen båt som redan finns stationerad i sjön, eller ifrån land. Vi använder bara elmotor. Vintertid fungerar det bra att pimpla.

Vid användning av fiskeredskap och båt i sjön, säkerställ att dessa är torra och rena för att inte riskera spridning av den nya invasiva kräfta som upptäcks i bla Vättern.

Det finns en liten väg i sjöns södra ände som man kan parkera vid för att komma till strandkanten.

För sjökort med bl a djupangivelser och för övrig information se kontaktuppgifter nedan.


Fiskarter


Gädda


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt
 

Bjärsens FVOF

Logo Bjärsens FVOF

Bjärsens fiskevårdsområde bildades 1980. Syftet med verksamheten är att samordna fisket och fiskevården samt att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen. 

Fiske upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Fiske sker sedan utifrån de föreskrifter som gäller för fiskets utövande.

Organisationsnummer: 202100-2270*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 694, Område: 654.

Kontaktpersoner

Lars-Åke Gustafson

0703 - 55 75 12

Sjökort:

  • Magnus Hermelin, 0705 - 33 20 81
  • Lars-Åke Gustafson, 0703 - 55 75 12
  • Meta Svensson, 072 - 20 20 100


  
  

Fiskeområden i närheten av Bjärsens FVOF

Storsjön, Kalven
Drögen
Järnlunden (Hulta-Törnevik)
Kilarpssjön
Svartån (Linkelösa-Odensfors)

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.