Svalsjö FVOF

 

Svalsjön, Ören, Halvsjön samt del av Örlången

  Östergötlands län / Kinda kommun.

I Svalsjö FVOF ingår sjöarna Ören, Svalsjön, Halvsjön samt del av Örlången.

I sjöarna är förekomsten av abborre och gädda mycket god. Det förekommer också mört, braxen, sarv, sutare, lake, siklöja och nors. I sjöarna finns också ett mindre bestånd av lokal öring. 

Upplåtelse av sportfiske sker genom försäljning av fiskekort där endast handredskap är tillåtet.

Sjöarna är tillgängliga från allmän väg. Vänligen respektera strandtomter, privata bryggor och fiskevattenägarnas rörliga redskap i form av nät och andra fångstredskap.

I sjön Örens nordöstra del finns möjlighet att lägga i medhavd båt i anslutning till badplatsen. Respektera badande gäster.

Välkommen att även besöka Affären i Svalsjö, en gammal lanthandel från 1895 mellan Kisa och Malexander. Här visar Anna och Per Helldorff spännande träsaker, teckningar, akvareller och konstkort. Det finns också ett urval av lokala och regionala hantverksprodukter, samt en historisk del. Enklare sommarcafé.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Måste ha med giltig legitimation
 Får fiska på annans fiskekort (men personen behöver ej vara med)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Björkna


Normalt

Lake


Lite

Ål


Lite

Öring


Sällsynt

Isättningar sker
 

Svalsjö FVOF

Organisationsnummer: 822002-5707

Svalsjö fiskevårdsområdesförening kan erbjuda fiske med handredskap i västra delen av Kinda kommun i sjöar omgärdade av stora skogsområden i en stillsam natur. Sjöarna ingår i ett delavrinningsområde till Motala ström och ligger ca 121 möh. I fiskevårdsområdet ingår 4 sjöar omfattande totalt 551 ha vatten. Vattnet i sjöarna har hög ekologisk och kemisk status.

Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1975 och styrelsen reprenteras av lokala fiskevattenägare. Föreningens ändamål är att främja fiskevården och ordna fisket i nämnda vatten, samt att upplåta fiske (med undantag av kräftfisket) genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Del av den årliga nettoavkastningen går därmed oavkortat till främjande av fiskevården samt jämförliga åtgärder. Föreningen gör bland annat kontinuerliga isättningar av öring dels som yngel i anslutande bäckar och dels som större reproduktionsfisk.

Kundnummer: 1045, Område: 1008.

Kontaktpersoner

Jonas Siverholm

070 - 292 51 10

Lars Källman

073-418 90 52


  

Fiskeområden i närheten av Svalsjö FVOF

Övre och Nedre Föllingen
Drögen
Glimmingen
Hargsjön
Kisasjön Knoppetorpssjön

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.