Glimmingens FVO

 

Glimmingen

  Östergötlands län / Kinda kommun.

Glimmingen är en källsjö med ett största djup av ca 35 meter med klart vatten och god sikt.
Det går bra att fiska från stranden.

Bilparkering finns invid kommunal badplats. Infart från riksväg 134 "Grönede 3", följ sedan skyltning.

Grillplats.

Handikappanpassad toalett (inte vattenklosett).

Kinda Pastorat har godkänt ilägg av mindre båtar vid kyrkans lägergård Grönebo ett stycke från det kommunala badet. Nedfarten intill ladugården är dock ganska brant. Tidvis har kyrkan ungdomsläger vid Grönebo, vilket begränsar framkomligheten. Telefonnummer till Kinda Pastorat: 0494-290440.

I sjön finns både siklöja och nors som ger bra förutsättningar för stora fiskar.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Chans till stor fisk

Gädda


Normalt

Chans till stor fisk

Mört


Normalt

Nors


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Signalkräfta


Sällsynt

Får ej fiskas

Lake


Sällsynt
 

Glimmingens FVO

Organisationsnummer: 802600-9392

Glimmingen är en källsjö med ett största djup av ca 35 meter med klart vatten och god sikt.
Det går bra att fiska från stranden.

Bilparkering finns invid kommunal badplats. Infart från riksväg 134 "Grönede 3", följ sedan skyltning.

Grillplats.

Handikappanpassad toalett (inte vattenklosett).

Kinda Pastorat har godkänt ilägg av mindre båtar vid kyrkans lägergård Grönebo ett stycke från det kommunala badet. Nedfarten intill ladugården är dock ganska brant. Tidvis har kyrkan ungdomsläger vid Grönebo, vilket begränsar framkomligheten. Telefonnummer till Kinda Pastorat: 0494-290440.

Kundnummer: 99, Område: 63.

Kontaktpersoner

Jan Kindesjö
Gunilla Böök  
  

Fiskeområden i närheten av Glimmingens FVO

Hargsjön
Övre och Nedre Föllingen
Skirsjön, Möckeln & Norrlången
Kisasjön Knoppetorpssjön
Ramsjön, Hemsjön och Hörningen

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.