Möckeln-Skirsjöns FVOF

 

Skirsjön, Möckeln & Norrlången

  Östergötlands län och Kalmar län / Kinda, Ydre och Vimmerby kommun.

Möckeln, Norrlången och Skirsjön är några av Stångåns källsjöar.

Typiska klarvattensjöar med djup ned emot 35-40 m, skogsklädda stränder med i bergskanter, men även grunda vikar.

Sjöarna Möckeln och Norrlången är förbundna med en kanal farbar med normal båt av typen 3-4 personer öppen plasteka. Sjöarna erbjuder sedvanligt insjöfiske efter gädda, abborre, sik, siklöja och mört.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Fiskekort för vuxen inkluderar egna barn upp till 16 år, om fisket sker i kortinnehavarens sällskap.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Normalt

Lake


Lite

Sutare


Sällsynt
 

Möckeln-Skirsjöns FVOF

Möckeln-Skirsjön Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjöarna Möckeln, Norrlången och Skirsjön. Sjösystemet ligger i Vimmerby, Kinda och Ydre kommuner med huvuddelen inom södra Östergötland län. Verksamheten består i administration och försäljning fiskekort, fiskevårdande åtgärder såsom kalkning, uppföljning av vattenkvalité mm, samt anordnande av fisketävlingar mm

Organisationsnummer: 822003-2083

Kundnummer: 424, Område: 385.

Kontaktpersoner

Martin Sundström
0704 - 50 18 10  
  

Filer för nedladdning


Djupkartor.pdf

Fiskeområden i närheten av Möckeln-Skirsjöns FVOF

Ramsjön, Hemsjön och Hörningen
Glimmingen
Stora Holmsjön
Övre och Nedre Föllingen
Silverån

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.