Silveråns FVOF

 

Silverån

  Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län / Ydre, Eksjö och Vimmerby kommun.

Silverån är huvudsakligen strömmande och grund med sten och sandbottnar, vattnet är klart och näringsfattigt Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildområde som avsatt som riksintresse för naturvården.
Sjöarna som ingår i fiskevårdsområdet är näringsfattiga klarvattensjöar med sten- och grusbottnad.
Fiskearter I ån, vanligast förekommande: Öring, Elritsa och Bergsimpa I sjöarna, dominerar; Abborre, Gädda och Mört.

 

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

I sjöarna

Gädda


Normalt

I sjöarna

Öring


Normalt

I ån

Mört


Normalt

I sjöarna

Bergsimpa


Normalt

I ån
 

Silveråns FVOF

Markägare från Boen (östra utloppet) till Åsjön norr om Göreda Bro, tillåter fiske i Silverån och dess sjöar för turism och andra fiskeintresserade.

 

 

Organisationsnummer: 802600-0185

Kundnummer: 890, Område: 850.

Kontaktpersoner

Ronny Tengwall
0702 - 61 00 21

Elisabet Artmark Arvidsson
0705 - 52 14 26
  
  

Fiskeområden i närheten av Silveråns FVOF

Stora Holmsjön
Hjälten, Kållstorpssjön, Larstorpssjön
Ramsjön, Hemsjön och Hörningen
Byasjön, Hälsjön
Skirsjön, Möckeln & Norrlången

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.