Nimmerns FVOF

  • Reduktionsfiske
 

Nimmern

  Östergötlands län / Kinda kommun.

Nimmern ligger i Hägerstad Rimforsa.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Braxen


Rikligt

Mört


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Gärs


Normalt

Gös


Lite

Ruda


Lite

Lake


Lite

Ål


Lite
 

Nimmerns FVOF

Nimmerns FVOF har sista åren arbetat hårt för att höja vattenkvalitéen på Nimmern, ett projekt som gjorts i samarbete med Länsstyrelsen, Kinda Kommun och Stångåns Vattenråd.

Löpande vattenprov och reduktionsfiske. Undersökningar av vattenkemi, växt- plankton och bottenfauna. Mätningar har gjorts av halten fosfor, kväve och syre samt även av siktdjup. Det har också genomförts ett omfattande provfiske för uppföljning av resultatet av reduktionsfisket och för kontroll av tillståndet och utvecklingen av fiskbeståndet i sjön. Målet är att ha förbättrat den ekologiska statusen på sjön till att inte vara rödlistad och uppnå de nationella målen att ha god ekologisk status till 2027.

Organisationsnummer: 802601-0366

Kundnummer: 682, Område: 642.

Kontaktpersoner

Michael Utterström
070 - 696 50 63

Jan Gustafsson
070 - 682 70 93  
  

Fiskeområden i närheten av Nimmerns FVOF

Åsunden
Ämmern
Åländern m fl vatten
Kisasjön Knoppetorpssjön
Björkern

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.