Nimmerns FVOF

  • Reduktionsfiske
 

Nimmern

  Östergötlands län / Kinda Kommun.

Nimmern ligger i Hägerstad Rimforsa.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Braxen

Rikligt

Mört

Vanlig

Abborre

Normalt

Gädda

Normalt

Sarv

Normalt

Sutare

Normalt

Gärs

Normalt

Gös

Lite

Ruda

Lite

Lake

Lite

Ål

Lite
 

Nimmerns FVOF

Nimmerns FVOF har sista åren arbetat hårt för att höja vattenkvalitéen på Nimmern, ett projekt som gjorts i samarbete med Länsstyrelsen, Kinda Kommun och Stångåns Vattenråd.

Löpande vattenprov och reduktionsfiske. Undersökningar av vattenkemi, växt- plankton och bottenfauna. Mätningar har gjorts av halten fosfor, kväve och syre samt även av siktdjup. Det har också genomförts ett omfattande provfiske för uppföljning av resultatet av reduktionsfisket och för kontroll av tillståndet och utvecklingen av fiskbeståndet i sjön. Målet är att ha förbättrat den ekologiska statusen på sjön till att inte vara rödlistad och uppnå de nationella målen att ha god ekologisk status till 2027.

Kundnummer: 682, Område: 642.

Kontaktpersoner

Michael Utterström:
070 - 696 50 63

Jan Gustafsson:
070 - 682 70 93  
  

Fiskeområden i närheten av Nimmerns FVOF

Åsunden
Ämmern
Täftern, Täftlången m fl sjöar
Åländern m fl vatten
Kisasjön Knoppetorpssjön

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.