Ämmerns FVOF

 

Ämmern

  Östergötlands län / Kinda kommun.

Ämmerns FVO har en vattenareal som uppgår till 619,8 hektar. Sjön har förbindelse med de större sjöarna Åsunden och Järnlunden via Schedewi kanal. Fiskevårdsområdet omfattar huvuddelen av Ämmern men vattenområdet mellan Schedewi gård och Koöns norra del ingår inte i Ämmerns FVO. Kolla gränser på kartan.

Sjön Ämmern utgörs av en ca 10 km lång djupspricka i nordvästlig-sydostlig riktning. Största uppmätta djup är ca 20 meter men sjön har ett medeldjup mellan 4 och 10 meter.

Vid Ämmerns sydöstra del ligger Söderö badplats. Här finns också en båtramp och P-platser.

P-plats finns också vid sjöns SV-hörn (riksväg 134) i anslutning till Kinda kommuns informationstavla.

Vid sjöns mellersta del finns P-platser på reservatsparkeringarna vid naturreservaten Hamra ekhagar (sjöns sydsida) och vid Räckeskogs naturreservat (sjöns norrsida).

Sjön Ämmern är känd för fint gös-, gädd- och abborrfiske.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Sarv


Rikligt

Gädda


Vanlig

Gärs


Vanlig

Gös


Normalt

Lake


Normalt

Björkna


Normalt

Sutare


Lite

Ruda


Sällsynt
 

Ämmerns FVOF

Logo Ämmerns FVOF

Ämmerns FVO bildades 1987. Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar fiskevårdsområdet med målsättningen att långsiktigt främja ett hållbart fiske. Medlemmar i föreningen är fastighetsägare, som enligt genomförd fiskerättsutredning äger vatten med fiskerätt inom Ämmerns fiskevårdsområde. Ett 60-tal fastigheter ingår i fiskevårdsområdet.

Organisationsnummer: 802600-6067

Kundnummer: 696, Område: 656.

Kontaktpersoner

Christer Segerstéen
Hamra gård
590 46 RIMFORSA
0706 - 37 98 20

Örjan Runervik
0704 - 20 01 32  
  

Filer för nedladdning


Fiskevårdsområdets gränser

Fiskeområden i närheten av Ämmerns FVOF

Åländern m fl vatten
Nimmern
Åsunden
Björkern
Ärlången & Rengensjöarnas FVOF

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.