Ämmerns FVOF

 

Ämmern

  Östergötlands län / Kinda Kommun.

Ämmerns FVO har en vattenareal som uppgår till 619,8 hektar. Sjön har förbindelse med de större sjöarna Åsunden och Järnlunden via Schedewi kanal. Fiskevårdsområdet omfattar huvuddelen av Ämmern men vattenområdet mellan Schedewi gård och Koöns norra del ingår inte i Ämmerns FVO. Kolla gränser på kartan.

Sjön Ämmern utgörs av en ca 10 km lång djupspricka i nordvästlig-sydostlig riktning. Största uppmätta djup är ca 20 meter men sjön har ett medeldjup mellan 4 och 10 meter.

Vid Ämmerns sydöstra del ligger Söderö badplats. Här finns också en båtramp och P-platser.

P-plats finns också vid sjöns SV-hörn (riksväg 134) i anslutning till Kinda kommuns informationstavla.

Vid sjöns mellersta del finns P-platser på reservatsparkeringarna vid naturreservaten Hamra ekhagar (sjöns sydsida) och vid Räckeskogs naturreservat (sjöns norrsida).

Sjön Ämmern är känd för fint gös-, gädd- och abborrfiske.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Mört

Rikligt

Braxen

Rikligt

Sarv

Rikligt

Gädda

Vanlig

Gärs

Vanlig

Gös

Normalt

Lake

Normalt

Björkna

Normalt

Sutare

Lite

Ruda

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Org ID: 696, Area 656

Ämmerns FVOF

Logo Ämmerns FVOF

Ämmerns FVO bildades 1987. Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar fiskevårdsområdet med målsättningen att långsiktigt främja ett hållbart fiske. Medlemmar i föreningen är fastighetsägare, som enligt genomförd fiskerättsutredning äger vatten med fiskerätt inom Ämmerns fiskevårdsområde. Ett 60-tal fastigheter ingår i fiskevårdsområdet.


Kontaktpersoner

Sten Fällström:
Berghamra
590 46 Rimforsa
070 - 324 22 00  
  

Filer för nedladdning


Fiskevårdsområdets gränser

Fiskeområden i närheten av Ämmerns FVOF

Nimmern
Åsunden
Björkern
Täftern, Täftlången m fl sjöar
Bysjön, Övre Virken

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se