Åsundens FVO

 

Åsunden

  Östergötlands län / Kinda kommun.

Sjön Åsunden ligger i södra delen av Östergötland och ingår i Stångåns och Kinda kanals vattensystem.

Åsunden är den största sjön i Kindabygden med en vattenyta på drygt 5 500 hektar. Sjön karaktäriseras som en sprickdals- och klarvattensjö. Största uppmätta djup är ca 60 meter och medeldjupet ligger på 20 meter.
17 förekommande arter vid senaste provfisket 2013.


Fiskarter


Abborre


Rikligt

Mört


Rikligt

Lake


Rikligt

Gärs


Rikligt

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Nors


Vanlig

Braxen


Normalt

Ål


Normalt

Årlig inplantering & tillåtet fiske

Siklöja


Normalt

Sarv


Lite

Öring


Sällsynt

Signalkräfta


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Hornsimpa


Sällsynt
 

Åsundens FVO

Åsunden är en av Östergötlands största sjöar.
Åsunden har en egen hemsida, www.asunden.com, med mycket information om var du hittar bra fiskeplatser, båtramper, fiskarter mm.

Organisationsnummer: 802600-8600

Kundnummer: 95, Område: 59.

Kontaktpersoner

Tomas Monell
0705-681058
  
  

Fiskeområden i närheten av Åsundens FVO

Nimmern
Ämmern
Kisasjön Knoppetorpssjön
Åländern m fl vatten
Björkern

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.