Nimmerns FVOF

  • Reduzierung Angeln
 

Nimmern

  Östergötlands län / Kinda Gemeinde.

Das Nimmern befindet sich in Hägerstad Rimforsa.

 Freies Fischen für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 17. (Es können Sonderregeln oder Ausnahmen gelten, Mehr lesen...)

Spezies


Brasse

Reichlich

Signalkrebs

Verbreitet

Plötze

Verbreitet

Barsch

Normal

Hecht

Normal

Rotfeder

Normal

Schleie

Normal

Ukelei

Normal

Zander

Wenig

Quappe

Wenig

Aal

Wenig
 

Org ID: 682, Area 642

Nimmerns FVOF

Nimmerns FVOF har sista åren arbetat hårt för att höja vattenkvalitéen på Nimmern, ett projekt som gjorts i samarbete med Länsstyrelsen, Kinda Kommun och Stångåns Vattenråd.

Löpande vattenprov och reduktionsfiske. Undersökningar av vattenkemi, växt- plankton och bottenfauna. Mätningar har gjorts av halten fosfor, kväve och syre samt även av siktdjup. Det har också genomförts ett omfattande provfiske för uppföljning av resultatet av reduktionsfisket och för kontroll av tillståndet och utvecklingen av fiskbeståndet i sjön. Målet är att ha förbättrat den ekologiska statusen på sjön till att inte vara rödlistad och uppnå de nationella målen att ha god ekologisk status till 2027.


Kontakt

Michael Utterström:
070 - 696 50 63

Jan Gustafsson:
070 - 682 70 93  
  

Angelgewässer in der umgebung

Åsunden
Ämmern
Täftern, Täftlången m fl sjöar
Åländern m fl vatten
Kisasjön Knoppetorpssjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Östergötlands län
 Ihr Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se