Nimmerns FVOF

  • reducing Fishing
 

Nimmern

  Östergötlands län / Kinda Municipality.

Nimmern is located in Hägerstad Rimforsa.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 17. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Common bream

Plentiful

Roach

Common

Perch

Normal

Pike

Normal

Tench

Normal

Ruffe

Normal

Eel

Few
 

Org ID: 682, Area 642

Nimmerns FVOF

Nimmerns FVOF har sista åren arbetat hårt för att höja vattenkvalitéen på Nimmern, ett projekt som gjorts i samarbete med Länsstyrelsen, Kinda Kommun och Stångåns Vattenråd.

Löpande vattenprov och reduktionsfiske. Undersökningar av vattenkemi, växt- plankton och bottenfauna. Mätningar har gjorts av halten fosfor, kväve och syre samt även av siktdjup. Det har också genomförts ett omfattande provfiske för uppföljning av resultatet av reduktionsfisket och för kontroll av tillståndet och utvecklingen av fiskbeståndet i sjön. Målet är att ha förbättrat den ekologiska statusen på sjön till att inte vara rödlistad och uppnå de nationella målen att ha god ekologisk status till 2027.


Contact persons

Michael Utterström:
070 - 696 50 63

Jan Gustafsson:
070 - 682 70 93  
  

Fishing areas nearby Nimmerns FVOF

Åsunden
Ämmern
Täftern, Täftlången m fl sjöar
Åländern m fl vatten
Kisasjön Knoppetorpssjön

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se