Ragunda FVOF

  • ball Lake
  • Trout on fly
  • ear Iron
  • Indalsälven
  • Indalsälven
 

Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten

  Jämtlands län / Ragunda Municipality.

Available waters within the fisheries conservation area:
Ear Lake, Perch Lake, Green Water, Heritage Lake, Shift Star, Hummeltjärn, Bollsjön, Hammarsjön, Skaltjärn, Singsån, Mannsjön, Råsjön, Indalsälven, Gerilån, Halån.

ear Iron
Trout and char, max 3 fish / day, easily accessible, bathing area, boat ban.

Abborrtjärn
Indian salmon, max 1 fish / day, special card applies here, max 3 cards / day purchased by Lars Gefvert 0702213019, boat ban.

green water
Trout and char, max 3 fish / day, boat ban.

inheritance Tarn
Perch and pike.

Shift Star
Perch and pike.

Hummel Tarn
Trout and char, max 3 fish / day, wind protection, boat ban.

ball Lake
Perch and pike. Own boat may be used.

Hammarsjön
Perch and pike

Singsån
Trout and grayling.

Mann Lake
Perch and pike.

Crude Lake
Perch and pike.

Indalsälven
Trout, grayling, whitefish, lake, perch and pike. Own boat may be used.

Guerrillas (the estuary)
Trout, grayling, perch and pike.

Halån (lower part)
Trout, grayling, perch and pike.

 In this area, there is one or more "put and take" waters.
 Free fishing for children and adolescents up to the age of 14. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Common

Pike

Common

Grayling

Common

Char

Common

Whitefish

Normal
 

Org ID: 825, Area 785

Ragunda FVOF

Logo Ragunda FVOF

Ragunda FVOF är en organisation som bedriver fiskevård inom vårt område.

Målsättning i föreningen är att skapa attraktivt och tillgängligt fiske i vårat område. Även att bibehålla ett gott bestånd av öring och röding i våra tjärnar.


Contact persons

Lars Gefvert:

070 - 221 30 19

 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se