Löftaåns FVF

Fishing permits for Löftaåns FVF 

OBSERVERA! Löftaån bevakas av Fisketillsynsmän (person med tjänstetecken i förgylld metall) utsedda av Länsstyrelsen i Halland samt medlemmar från Löftaånsfiskevårdsförening. Fiske utan fiskekort är tjuvfiske och är förbjuden enligt svenskfiskerilag. Fisketillsynsman eller medlem har rätt att:
- inspektera fiskekort, redskap, väskor och fångst
- beslagta fångstredskap och rapportera till polismyndighet
-vid brott mot fiskerilagen att skyndsamt anmäla överträdelse av fiskerilagen till polis- och/eller åklagarmyndighet
-avvisa person från platsen

Brott mot 34§ i Svenska fiskerilagen kan vid förseelse medföra böter eller fängelse upp till 12 månader. Lagen gäller alla personer oavsett medborgarskap.

You can buy a fishing license from us on iFiske! All fishing license we sell are digital and a receipt is provided to you by eMail and as a normal text message just before fishing license to take effect. Löftaåns FVF reports no MOMS (VAT, swedish sales tax).
Day card Löftaån
This card is valid for a day!
Price: 60 kr (SEK, Incl. VAT)
 

More fishing permits from Löftaåns FVF

There are more fishing areas in which you can buy permits from this organisation. Click the links below for more information.
 Your cart is empty.