Löftaåns FVF

Fiskekort Löftaåns FVF 

OBSERVERA! Löftaån bevakas av fisketillsynsperson (person med tjänstetecken i förgylld metall) utsedda av Länsstyrelsen i Halland samt medlemmar från Löftaånsfiskevårdsförening. Fiske utan fiskekort är tjuvfiske och är förbjuden enligt svenskfiskerilag. Fisketillsynsperson eller medlem har rätt att:
- inspektera fiskekort, redskap, väskor och fångst
- beslagta fångstredskap och rapportera till polismyndighet
-vid brott mot fiskerilagen att skyndsamt anmäla överträdelse av fiskerilagen till polis- och/eller åklagarmyndighet
-avvisa person från platsen

Brott mot 34§ i Svenska fiskerilagen kan vid förseelse medföra böter eller fängelse upp till 12 månader. Lagen gäller alla personer oavsett medborgarskap.

Du kan köpa fiskekort av Löftaåns FVF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Löftaåns FVF (849400-7829).
Dygnskort Löftaån

Detta kort gäller i ett dygn!

Pris: 60 kr (SEK)
 

 Din varukorg är tom.