Bodens lax och Öringsfiske

Bodens Lax och Öringsfiske

Map legend
  Norrbottens län / Boden municipality.

 Map points

 Gränsmarkering

Övre gräns Kraftledningen

 Gränsmarkering

Nedre gräns Hängbron

 Toalett

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Parkering

 Parkering

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 Fiskeförbud

 Kortfiskeområde

 Hängbron nedre gräns

 Uppströms förbudsområde

Fishing areas nearby Bodens lax och Öringsfiske

Trångforsens
SFK Börstingen
Luleå FVOF
Fisklösträsk Boden
Renoträsket
Hertsöträsket
Storsaivis Suobbat

Affiliated fishing areas in Norrbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.