Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening

Map legend
  Västra Götalands län / Karlsborg Municipality.

 Map points

 Båtramp CSS

 Båtramp Forsvik

 Båtramp Stenbryggan

 Naturramp vid Skackasundet

Fishing areas nearby Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening

Gällsjön
Kyrksjön
Edsån
Gärdsbodammen, Stora Hultadammen, Tidan m fl vatten
Viken
Hökensås
Baltak

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se